May 23, 2018
NEW Article

Tehran Magazine Issue #987 Leyla Milani Khoshbin ليلا ميلاني

0

“‌لاكي ليلا “سرانجام به آرزوهايش رسيد • دختر زيبا و خنداني كه در برنامه معروف تلويزيوني‌ ديل اور نو ديل ‌ به ”لا‌كي ليلا“ معروف شده بود اينك به آرزوهايش رسيده است. لاكي ليلا همان [….]

Editor Note

اي برادر سيرت زيبا بيار

0

‌ تنها بزرگسالان نيستند كه افراد را از روي ظاهر آنها ارزيابي مي‌كنند. پژوهش‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه كودكان نيز به ويژگي‌هاي ظاهري افراد حساس هستند. آنها به افرادي كه ظاهر زشت و ناخوشايند دارند [….]

1 2 3
UA-67142800