اي برادر سيرت زيبا بيار

صورت زيباي ظاهر هيچ نيست اي برادر سيرت زيبا بيار

Editor

‌ تنها بزرگسالان نيستند كه افراد را از روي ظاهر آنها ارزيابي مي‌كنند. پژوهش‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه كودكان نيز به ويژگي‌هاي ظاهري افراد حساس هستند. آنها به افرادي كه ظاهر زشت و ناخوشايند دارند اعتماد نمي‌كنند
تحقيقات نشان مي دهد كه قضاوت اوليه انسان‌ها از يكديگر در مدتي برابر با 50 ميلي ثانيه شكل مي‌گيرد. در واقع افراد در نگاه اول محتواي كتاب را از روي جلد آن تشخيص مي‌دهند. اين امر براي تعامل اجتماعي داراي اهميت است چرا كه در برخورد اول با افراد ناآشنا مرجع اطلاعاتي ديگري وجود ندارد.‌ ‌ ‌
تاكنون پژوهش‌هاي بسياري درباره اين موضوع نزد بزرگسالان صورت گرفته است. گزارش اخير حاكي از آن است كه رابطه نزديكي ميان داوري بزرگسالان در مورد ميزان جذابيت افراد و اعتبار آنها وجود دارد. آنهايي كه از ديد بسياري انسان‌ها جذاب ارزيابي مي‌شوند، معمولا باهوش‌تر، خوش‌‌برخوردتر و موفق‌تر به نظر مي رسند.‌‌
اخيرا‌ً روان‌شناسان دريافته‌اند كه كودكان نيز نسبت به ويژگي‌هاي ظاهري افراد حساس هستند و آنها نيز قضاوت‌هاي خود را در مورد اعتبار، تسلط، توانايي، خشونت و جذابيت افراد دارند. ‌ ‌
كودكان نسبت به افرادي كه ظاهر زشت و ناخوشايند دارند اعتماد كمتري نشان مي‌دهند. حتي نوزادان نيز با افرادي كه به نظرشان زيبا مي‌رسند ارتباط بهتري برقرار مي‌كنند.‌ ‌ ‌
‌”‌فنگلينگ ما” يكي از پژوهشگران دانشگاه ‌چجيانگ چين‌ در يك پژوهش گروهي تعداد صد كودك در رده سني بين 8 و 10 و 12 سال را مورد آزمون قرار داد و با نظرسنجي آنها درباره چهره 200 مرد نتايج را با نظرات 37 دانشجو مقايسه كرد.‌‌
در اولين مرحله كودكان و دانشجويان مي‌بايست با ديدن هر چهره نظر خود را در مورد ميزان اعتبار آن فرد ابراز كنند. يك ماه پس از آن نظرسنجي ديگري در مورد ميزان جذابيت همان چهره‌ها به انجام رسيد. از نظر كودكان افرادي كه چهره‌هاي زيباتري داشتند قابل اعتمادتر بودند.‌ ‌ ‌
با اين حال ارزيابي پسربچه‌ها با هم يكسان نبود در حالي كه دختربچه‌ها نظرات مشابهي به هم داشتند. اين تفاوت‌ها در هر دو جنس با افزايش سن كاهش يافت و به ارزيابي دانشجويان نزديكتر شد زيرا سن دانشجويي سني است كه دانشجو مي تواند به خاطر قدرت تفكر بيشتر و تجربياتي كه از كودكي تا زمان دانشجويي در مدرسه، دبيرستان و دانشگاه كسب كرده با ديد بازتري به اطرافيان نگاه كند و آن ها را از نقطه نظر فكري و واكنش هاي هنجار در برخورد با مسائل روزمره يا مشترك با يكديگر مورد قضاوت قرار دهد. و بر همين اساس كه شاعر بزرگمان سعدي گفته است:
صورت زيباي ظاهر هيچ نيست ‌ ‌
اي برادر سيرت زيبا بيار

شهبد نوري