Tehran Magazine Issue# 989 Shahram Azar – Sandy شهرام اذر

Shahram Khosroshahi Azar (Sandy) was born in 24th of July in Bavarde area in south of Abadan

شهرام آذر

 مدتي ”شهرام آذر“ (سندي) را از نزديك نديده بوديم ولي شنيده بوديم كه در تدارك برنامه هاي جديدي است كه مي خــواهــد بــه عـنــوان ســورپــرايـز بـه دوستدارانش تقديم كند. با او قرار اين مصاحبه را در زماني گذاشتيم كه در سفر بود و قول داد به محض رسيدن به لس آنجلس اولين قرارش با ما باشد كه چون هميشه سرقرارش حاضر شد و اينك او را با انرژي زياد در مقابل خود مي بينم تا بعد از مدتي رو در رو درباره كارهاي تازه خود بگويد ‌ ‌
سئوال- سندي جان چند وقتي ستاره سـهـيـل شـده بـودي. كجا هستي‌؟ كجا بودي؟ چه مي كني‌؟
جواب- اول درود بر شما و همچنين بر خــوانـنـدگـان مـحـتـرم مـجلـه تـهـران. دوم خوشحالم كه فرصتي دست داد تا بتوانيم با هـم گفتگـويـي داشتـه بـاشيـم. سـوم بايد حضورتان عرض كنم كه من مدت 4 سال اســت از كــالـيفـرنيـا بـه ”فلـوريـدا“ شهـر ”اورلانـدو“ نـقـل مكان كرده ام و به اتفاق همسرم ”نسرين“ و پسرم ”برنا“ زندگي‌آرام و سـاكـتـي‌داريم. الـبته جاي ساير فرزندانم، ”خـشايار“، ”كورش“ و ”نيكي“ خاليست ولي‌خوب هر گاه فرصتي دست بدهد با هم ديــــــــــــــــــــــــــــداري داريــــــــــــــم و معمولاً بچه‌ها در تعطيلات تابستان پيش ما مي‌آيند كه خيلي‌هم خوش ميگذرد
س – در اورلاندو چه مي كني؟
‌ج – در اورلاندو كار به خصوصي انجام نمي دهم . كارم همان بود كه هست يعني ساختن و تهيه موسيقي‌و خوانندگي. البته در اورلانـدو ايـن امكـان بـراي ما هست كه با كمپاني بزرگ ديزني و سازمانها و شركتهاي وابـستـه در زمينـه» سـاخـت و سـاز و تهيـه موسيقي‌براي پرداكشن‌هاي متفاوت از جمله تلويزيون و سينما، همكاري كنيم
س- ترانه هاي جديدي در دست اجرا هـسـت؟ اگـر هست، آهنگساز، شاعر، و تنظيم كننده چه كساني‌هستند؟
ج- در حـال حـاضـر مـدت يـكسال و انـديـست كه بر روي 3 آلبوم همزمان كار مــي‌كـنم. يـكـي‌از آنـهـا در سـبـك پـاپ و مخصوص گروه سندي است كه البته با همان حال و هوا منتهي با فرم و ساز بنديهاي جديد خواهد بود. تصميم گرفتيم كه از موسيقي الـكـتـرونـيك كمي‌فاصله بگيريم به خاطر ايـنكه اين نوع موسيقي‌بسيار تكراري شده است و بازار پر است از اين سبك موزيك. به نظر مي‌رسد كه تهيه كنندگان همه آنها يك نـفـر هـسـتـنـد و هـمه تقريبا مثل هم صدا ميدهند. بخصوص موسيقي‌كه از داخل ايران شنيده ميشود. به شدت كپي كاري و تقليد از هم كاملاً آشكار است. و جالبتر اينست كه بـعـضي‌از خوانندگان محترم خارج از ايران كارهاي موزيك خود را براي تهيه به ايران مـيـفـرسـتـند كه با همان صداها‌ي تكراري پخش مي شود و تعجبي ندارد كه مدتهاست كاري ماندگار و مردم پسند ارائه نشده است ‌
آلـبـوم دومـي‌كه در دست تهيه دارم در سبك رپ و هيپ هاپ هست باز هم به اسم سندي خواهد بود. اين همان سبكي است كه مـا بـيـسـت و هـشـت سـال پـيـش به بازار موسيقي‌ايراني‌آورديم زماني‌كه هيچ خواننده موزيك رپي در ايران نبود
آلبوم سوم كاريست متفاوت البته نه به اسم سندي. اين آلبوم كاريست به صورت هـمـنوازي اركستر بزرگ بخصوص سازهاي زهي با، يك ساز سولو. حالا اين ساز مي تواند متنوع باشد. اين كار به اسم مخلص، ”شهرام آذر“ ارائه خواهد شد. البته اميدواريم. كار آهنگسازي و تنظيم اكثر اين كارها هم به عهده خودم است و البته از همكاري با هنرمندان گمنام و با استعداد چه در زمينه» شعر و ترانه و چه در زمينه» آهنگ و تنظيم نيز سود خواهيم برد ‌
س- سندي جان دلم مي خواهد از زبان تو به عنوان يكي از هنرمندان در غربت بشنوم وضع كار موسيقي‌جواب زندگي‌ خوانندگان را ميدهد يا نه؟
ج- فكر مي‌كنم اگر كسي‌بخواهد فقط از راه خوانندگي امرار معاش كند، اين كار جوابگوي مخارج و هزينه‌هاي زندگي‌نخواهد بود. حتماً بايد شغل و درآمد ديگري نيز در كنار آن باشد. ما در كشوري زندگي‌مي‌كنيم كه به حق و حقوق هنرمندان بسيار توجه مي شود و سعي‌مي شود از راههاي مختلف براي هنرمندان درآمد زايي كنند مانند پرداخت رويالتي و چيز‌هاي ديگر. متاسفانه اين كار در حق هنرمندان ايراني‌انجام نمي‌شود. به خاطر اينكه ما در اقليت هستيم و براي اقليت مي‌خوانيم. اقليتي كه متاسفانه بعضاً هم كم لطفي‌مي كنند و به اين مهم توجهي‌ندراند و گاهي به سختي براي لذت بردن از كار هنرمندان حاضرند پولي بپردازند و ترجيح ميدهند كه به هر شكل آن مجاني ‌باشد. حال آن هنرمند چگونه زندگي‌خود را بگذراند، ظاهراً مهم نيست. از طرف ديگر حكومت ايران با درست كردن خوانندگان حكومتي و جواز دار آنها را همراه با عناصر تحت حمايت خود به خارج از كشور مي فرستند و عده اي هم در اينجا به خاطر منفعت و سود جويي خويش راه را براي برگزاري كنسرتهاي آنان در بين خارج نشينان هموار مي كنند و متاسفانه عده‌اي هم ناآگاهانه از اين كار حمايت كرده و عرصه را بر خوانندگاني كه سالها در غربت زحمت كشيده اند تنگ مي كنند. درحاليكه وجود همين خوانندگان قديمي باعث شده تا خوانندگان داخل ايران وارد ميدان شوند. البته اين را هم بايد در نظر گرفت كه دوران باز دهي‌استعداد يك هنرمند محدود است و نمي تواند دائمي باشد. زماني‌كه اين دوران به پايان برسد هنرمند تنها يك شانس دارد كه از كارهاي سابق خود كه مورد توجه و علاقه» مردم بوده سود ببرد. در غير اين صورت بايد در فقر و تنگدستي زندگي را دنبال كند. و اين در حالي است كه مردم همچنان از آثار زيباي او لذت ميبرند و متاسفانه تنها سود جويان هستند كه از طريق فروش آثار هنرمندان خاموش بهره برداري مي كنند ‌
س- از اين تراژدي قابل تألم كه بگذريم تقليد از رپ خواني و كارهاي تو مد شده، نظرت در اين باره چيست؟
ج- همانطور كه قبلاً حضورتان عرض كردم بيست و هشت سال پيش ما اولين آهنگ رپ ايراني‌را به اسم ” برو بابا” در آلبوم “دختر حاجي الماس” اجرا كرديم كه از طرف شركت پارس ويديو پخش شد. در آن زمان بچه هايي كه الان در زمينه» موسيقي رپ فعاليت مي كنند، هنوز كودك يا بسيار جوان بودند و فكر نمي كنم كه مي توانستد مثلاً در 10 سالگي رپ اجرا كنند حتي اگر سنشان را هم در حل حاضر خيلي‌بالا حساب كنيم. متاسفانه به علت شرايط سياسي ايران كه امكان پخش آهنگ‌هاي ما و امثالهم همه جا وجود ندارد، و طرفداران موزيك رپ از اين مساله آگاهي‌ندارند و موزيك رپ ما را نمي‌شناسند، فكر مي كنند كه بچه‌هاي داخل ايران موزيك رپ را ابداع كرده اند كه در واقع اينطور نيست. خوشبختانه تعداد بسياري از رپ خوان‌هاي داخل ايران در تماس هايي كه با ما داشتند خودشان اذعان كردند كه ريشه‌ي خواندن رپ را ما در افكار آنها نهاديم و زماني‌كه آنها كودك بودند آهنگهاي ما را از طريق ويديو مي‌ديدند و تقليد مي كردند و از اين طريق با رپ آشنا شدند. ما چه بخواهيم چه نخواهيم اين نوع موسيقي‌در بين جوانان جا افتاده و طرفداراني پيدا كرده و مخلص بسيار خوشحالم كه باعث و بانيش بودم و به خاطر همين هم است كه مي‌خواهيم يك آلبوم فقط رپ ارائه بدهيم
س – پيشاپيش نيز تولدت را كه همان روز كنسرت است تبريك مي گويم
ج – خيلي ممنونم لطف عالي‌زياد و براي شما و مدير و كاركنان مجله خوب و خواندني تهران آرزوي سر بلندي و پيروزي دارم ‌

Shahram Khosroshahi Azar was born in second of Mordad equal to 24th of July in Bavarde area in south of Abadan

Since the Islamic revolution in Iran He had been arranging music & in 1984 he immigrated to Germany

With his family & continued his work there

In Germany & with the idea of Behzad Pishrow , he has made Sandy Band

He immigrated to the U.S.A in 1995 & now he lives with his wife “Shila” , Sons “Khashayar & Koorosh”

And his daughter “Niki” , Near Los Angeles , in Bakersfield area

Singing , arranging songs , write poem & song are the works that Shahram Azar does in Sandy Band

And He also taken into one of the best keyboardists of Iran’s history

Behzad Pishrow

Behzad born in abadan iran , Hi is playing drums as a professional he started with music when he was 6 years old

His first teacher was his brother & then his following teachers they were Rahro Ahmadi brothers

Behzad also graduate in drums academi Behzad is Sandy’s founder with his great friend Shahram Azar they build up Sandy’s group

Behzad also a music producer Behzad living in Europe Denmark

khashayar Azar

Khashayar is the first child of Shahram Azar & he was born in 1983

It’s about 6 years that Khashayar has cooperation with the Sandy’s group

And he started his activity with Playing the keyboard & singing

He has got a high talent in this field , to prove these words he made different songs for himself & Sandy Band

After his first cooperation with Sandy Band , Khashayar made decision to leave the Sandy Band & work separately

Shahram Azar agrees with this subject & finally Khashayar left the Sandy Band

Sam Sohrabi

Sammy was born in Abadan and during the War he immigrated to Sweden and he lived there for almost 13 years

Sammy started to play percussion when he just 10 years and at age 22 he started music school in Gothenburg Sweden

And for his further studied broth him to Los Angeles

His teachers where from all around the world such as Africa , Cuba and Europe

Sammy’s friendship with Sandy started back from 90’s and until now he is grateful to be a Sandy Band member

And other member of sandy band are : Karlo Babakhanian , Oliver Varoujan , Ross Wright