Leonardo (Bahram) Tajabadi لئوناردو خواننده ايراني ”اپرا“ تهديد به مرگ شد

Leonardo (Bahram) Tajabadi is a Baritone Opera singer. He was born in July 14, 1976 in Tehran, Iran and currently lives in France.He studied at Tehran University and the Conservatoire de Paris where his vocal talents were discovered Baritone. Thus he began his career in the world of opera.He participated in various master classes and collaborated on various projects in Europe and the United States under the direction of the greatest international masters. He was awarded with four degrees:

 رسانه‌هاي فرانسه خبر داده‌اند كه ”لئوناردو (بهرام) تاج‌آبادي“ يكي از معدود خواننده‌هاي شناخته شده ايراني اُپرا در جهان از سوي عواملي ناشناس در ايران تهديد به مرگ شده‌است
در اين گزارش‌ها آمده‌است كه لئوناردو تاج‌آبادي به دليل اجراي دورادور كار هنري با خوانندگاني كه ساكن اسرائيل هستند، تهديد شده‌است
اين در حالي است كه آقاي تاج‌آبادي هرگز به اسرائيل نرفته و اجراي كار هنري‌اش با يك خواننده ايراني ساكن اسرائيل صرفاً از طريق اينترنت صورت گرفته است؛ او در استوديويي در فرانسه صداي خود را ضبط كرده و با صداي خواننده ايراني‌زاده در اسرائيل آميخته شده‌است
آقاي تاج‌آبادي سال گذشته ترانه <آشيانه> يا <ويولن‌زن روي بام> را كه چهار دهه پيش ”فريدون فرخزاد“ خوانده بود، همراه با ”فرزانه كهن“، يك خواننده ايراني ساكن اسرائيل از طريق اينترنت ارائه كرد
او آهنگ <بانوي شرقي> را نيز با هدف <صلح و دوستي> بين مردم اسرائيل و ايران خواند
بنا بر گزارش‌هاي متعددي كه رسانه‌هاي فرانسه از جمله روزنامه ”فيگارو“، در روزهاي اخير منتشر كرده‌اند، عوامل تهديدكننده آقاي بهرام تاج‌آبادي مشخص نشده‌اند اما از جمله نامه‌اي با پست از ايران برايش به فرانسه رسيده كه وي را وادار به آگاه كردن پليس فرانسه از اين تهديد كرده‌است
آقـاي تـاج‌آبادي در مصاحبه با رسانه‌هاي فرانسه، مانند شبكه سوم تلويزيون فرانسه، تأكيد كرده كه از صلح و دوستي ميان مردم اسرائيل و ايران دفاع مي‌كند و معتقد است كه مردم كشورها خصومتي با يكديگر ندارند
اين خواننده اپرا تأكيد مي‌كند كه <معاند نظام> نيست و تأكيد كرده كه تنها به دوستي انسان‌ها با يكديگر باور دارد و براي ترويج اين باور انساني اين كارهاي هنري را ارائه كرده‌است
شبكه سوم تلويزيون فرانسه در گزارش خود، از جمله نامه تهديدآميز نوشته شده با دستخط به فارسي از سوي عواملي ناشناس و ارسال شده از تهران را خطاب به <جاسوس كثيف اسرائيل> منتشر كرده‌است
در اين نامه آمده‌است بزودي لحظه مرگت فرا مي‌رسه… مثل همون فرخزاد كثافت مي‌كشيمت تا ديگه ترويج صلح نكني بين ملت ايران و اسرائيل… و جسدت را به تل‌آويو براي نتانياهو مي‌فرستيم….
نامه ارسال شده از تهران به فرانسه، آدرس <خيابان فكوري، پلاك شماره 90> را دارد
اين نامه‌ها از جمله عكس‌هاي فرخزاد را نيز ضميمه كرده‌اند
رسانه‌هاي فرانسه يادآور شده‌اند كه قتل مخالفان مواضع جمهوري اسلامي ايران سابقه دارد و حتي فريدون فرخزاد هنرمند و مجري پرآوازه ايراني پانزده سال بعد از روي كار آمدن جمهوري اسلامي ايران در خانه خود در بن آلمان به طرز فجيعي كشته شد
با انتشار گزارش تهديد در مورد لئوناردو تاج‌آبادي، <كريف> سازمان يهوديان فرانسه با صدور بيانيه‌اي، اين تهديدها را نكوهش كرده و اين رفتار را مغاير با آزادي انساني و آزادي كار هنري دانسته‌است
لئوناردو تاج‌آبادي در دهه اخير در صحنه‌هاي اپراي اروپا مانند فرانسه و ايتاليا آوازهاي اپرايي مي‌خوانَد و خوش درخشيده‌است
آقـاي تـاج‌آبـادي كـار هنري را از ايران آغاز كرد و در حالي كه دانش‌آموخته زيست‌شناسي بود، با عشقي كه به ”محمد نوري“، خواننده سرشناس ايراني داشت به يادگيري از او روي آورد و آنگاه آواز اپرا را در ارمنستان و سپس در كنسرواتوارهاي اروپا آموخت
لئوناردو تاج‌آبادي كه از شانزده سال پيش در اروپا زندگي مي‌كند، در نقش‌هاي دشواري در نمايش‌هاي اپرايي ظاهر شده‌است اما ترانه‌هايي را نيز به فارسي اجرا كرده‌است
رسانه‌هاي اروپايي نيز در مورد نادر بودن حضور يك خواننده ايراني در ميان هنرمندان اپرا در سطح اروپا، با وجود رقابت بسيار سختي كه كار در اين عرصه در كشورهاي اروپايي دوستدار اپرا دارد، گزارش‌هايي منتشر كرده‌اند