Tehran Magazine Issue # 997 Ali Razi علي رازي

Ali Razi is the President of The Stratham Group of Companies. He is a Trustee Emeritus of California State University and member of the Board of Governors of California State University Foundation.

خدمات فرهنگي و كمك هاي انساني
علي رازي بنيانگذار و رئيس هيات امناي بنياد فرهنگ

‌ در هر زمان و در هر شرايطي، مردم از گام هايي كه در جهت خدمت به همنوعان به ويژه نيازمندان برداشته مي شود استقبال مي كنند و تأسيس هر بنيادي را كه در اين راه پيشگام شود به فال نيك مي گيرند
‌ ‌لس آنجلس شهر فرشته ها، از جمله شهرهايي است كه به دليل كثرت جمعيت و هجوم مهاجران، داراي چندين بنياد فرهنگي و خيريه شده كه با توجه به نياز مليت هاي مختلف در گوشه و كنار شهر فعاليت مي كنند
در شهر فرشته ها به ويژه در دان تاون و خيابان هاي اصلي و فرعي آن افراد بي خانمان زياد ديده مي شود. از جمله در مسير خروجي بزرگ راه ها افرادي را مي بينيم كه تابلو به دست تقاضاي كمك و داشتن يك وعده غذا دارند. حال در چنين وضعيتي وقتي خبري به گوش مي رسد كه يك نهاد روزانه به اين افراد كمك مي كند، انسان به تكاپو مي افتد تا اين نهاد خير را بشناسد و بداند چه فرد يا افرادي در اين نهاد كمر همت به خود بسته اند تا به همنوعان خود كمك كنند ‌
اين نهاد ” ميدنايت ميشن” نام دارد كه توسط افرادي خير در دان تاون راه اندازي شده و خوشبختانه يك ايراني به نام “علي رازي” در آن عضويت دارد و معاونت هيأت امناي آن را به او سپرده اند. اين نهاد روزانه به بيش از دو هزار نفر غذا مي دهد و علاوه بر آن بين افراد بي خانمان حدود سيصد تختخواب تقسيم مي كند. يكي ديگر از اقدامات اين نهاد ايجاد يك مركز درماني براي بهبود و درمان اعتياد افراد بي بضاعت به الكل و مواد مخدر است كه علي رازي با سرپرستي مستقيم خود به امور اين افراد رسيدگي مي كند ‌ ‌
‌ ‌علي رازي در كنار اين خدمات انساني از فرهنگ و هنر ايران غافل نبود و با توجه به اهداف فرهنگي خود، “بنياد فرهنگ” را تأسيس كرد و هم اكنون به عنوان بنيانگذار و رئيس هيئت امناي اين نهاد به فعاليت هاي آرام و دور از جنجال هاي تبليغاتي خود ادامه مي دهد ‌ ‌
علي رازي سالهاست كه در خارج از ايران به سر مي برد. او پس از اتمام مدارج تحصيلي در رشته هاي مختلف مهندسي، بيزنيسي و سرمايه داري فعاليت هاي مختلفي را تجربه كرده و در نهايت نام خود را به عنوان يك مهندس شهرساز و “بيزينس من” موفق در جامعه آمريكايي به ثبت رساند ‌ ‌
او به دليل فعاليت هاي مؤثر در زمينه هاي اقتصادي و انساني موفق به دريافت جوايزي از مجامع آمريكايي شده كه يكي از آنها مدال افتخار <آليس آيلند> است كه در سال 2011 دريافت داشت. اين جايزه به دليل انجام خدمات ديرپا و ارزنده علي رازي به جامعه در آمريكا به او اهداء شده است
علي رازي به موازات خدمات نيكوكارانه خود در زمينه فرهنگي نيز قدم هاي مؤثري برداشته و با توجه به پشتوانه غني فرهنگي ايرانيان هر ساله به استقبال جشن مهرگان و جشن نوروز مي رود و با مشاركت همكاران خود و حضور گروهي از مشتاقان اين جشن ها، دو سنت ديرينه ايراني را به خوبي پاس مي دارد
او مي گويد: بنياد فرهنگ با هدف مهم ترويج هنر، فرهنگ و تاريخ ايران تأسيس شده و جامعه ايراني اين فرصت را دارد تا جامعه آمريكايي را با قدمت فرهنگي و تاريخي ايران آشنا سازد و نقش مهم آن را در پيشرفت فرهنگ دنيا براي جامعه آمريكايي بازگو كند. منشور كورش كه در تاريخ به عنوان نخستين فرمان حقوق بشر توسط ايرانيان شناخته شده يكي از آثار فرهنگي كشور ماست كه انديشه باز و انساني ايراني را به ديگران معرفي مي كند ‌
بر همين پايه بود كه بنياد فرهنگ با همكاري موزه معروف گتي در لس آنجلس منشور كورش را از دوم اكتبر تا دوم دسامبر سال 2013 در موزه ‌ Getty Vila ‌در شهر ماليبو به نمايش گذاشت و هزاران تن ايراني، آمريكايي و شهروندان كشورهاي ديگر از آن ديدن كردند
علي رازي كه در سال 1979 در كوران انقلاب به اتفاق همسر و سه فرزندش وارد آمريكا شد به مانند هر ايراني ديگر روزگار سختي را پشت سر گذاشت و با ورود به دانشگاه هاي مختلف و فارغ التحصيل شدن از آنها چنان در رشته هاي مهندسي، شهرسازي و اقتصاد به فعاليت پرداخت كه توانست سختي ها را جبران كند و در ادامه فعاليت هاي خود توانست با تأسيس يك بنياد فرهنگي به احياي فرهنگ ايران و معرفي آن به جامعه ميزبان بپردازد ‌
فرزندان علي رازي كه هم اكنون به تحصيلات دانشگاهي خود پايان داده اند وارد فعاليت هاي سياسي شده اند و از حزب جمهوري خواه آمريكا حمايت مي كنند. علي رازي و خانواده اش متفق القول مي گويند ما از انقلاب درس گرفتيم كه بايد در امور فرهنگي و سياسي حضور فعال داشته باشيم تا بتوانيم آينده خود و جامعه ايراني را در داخل و خارج بسازيم ‌
نيلوفر، كيوان و بابك نام فرزندان علي رازي است كه هر سه براي ايران دلتنگ هستند و آينده اي خوب را براي اين كشور پيش بيني مي كنند
‌ ‌يكي ديگر از اقدامات فرهنگي و اساسي بنياد فرهنگ امضاي توافقنامه اي براي ايجاد رشته فرعي ايرانشناسي در دانشگاه ارواين بود كه درسال 2014 طي مراسمي در دانشگاه ارواين به امضاء رسيد ‌ ‌
علي رازي رئيس هيأت امناي بنياد فرهنگ به هنگام امضاي اين قرارداد كه در جمع اساتيد دانشگاه ارواين صورت گرفت گفت: ايجاد رشته فرعي مطالعات ايرانشناسي در دانشگاه كاليفرنيا در ارواين امتياز بزرگي است و ما را در جايگاهي قرار مي دهد تا بتوانيم در آن ميراث ارزشمند و افتخارآميز ايراني را نگهداري كنيم و آن را به دانشجويان ديگر كشورها بياموزيم ‌ ‌
او اضافه كرد: ايران يكي از قديمي ترين تمدن هاي جهان با فرهنگي بسيار غني است كه يونانيان سعي كردند آن را با نوشتن تاريخ خود ناآشنا نگهدارند، ولي امروز شاهد هستيم كه همه جا از فرهنگ ايراني، منشور كورش، خيام، حافظ ، سعدي و مولانا سخن مي گويند ‌
ضمن آرزوي موفقيت هاي بيشتر براي علي رازي و همكارانش، به بخشي از فعاليت هاي دانشگاهي و بيزينسي او به زبان انگليسي توجه فرمائيد ‌

Ali Razi is the President of The Stratham Group of Companies. He is a Trustee Emeritus of California State University and member of the Board of Governors of California State University Foundation.
Ali is a graduate of King’s College, London University in Civil Engineering and holds a Master’s Degree in Business Administration.
Ali was named 2006 Builder of the Year by the Building Industry Association of Southern California.
In May of 2011, Ali was awarded the Ellis Island Medal of Honor giving tribute to those who have made enduring contributions to our nation.
Ali also serves as Vice Chairman of the Board of Directors of The Midnight Mission, which provides numerous services to individuals on Skid Row including serving 2,000 meals a day, providing 300 beds for shelter, medical and legal services, and drug and alcohol rehabilitation.