Tehran Magazine Issue # 1029 ‌Life Reset‌ by Foojan Zeine

‌Life Reset‌ ‌he Awareness Integration Path to Create life you want

  چهارمين كتاب مستقل “دكتر فوژان زيني” روانشناس موفق و اثرگذار جامعه ايراني انتشار يافت

گفت و گو از: سعيد ‌ ‌

 بيست و پنج سال است كه ايرانيان جنوب كاليفرنيا با چهره اي محبوب، دلسوز و متخصص در امور روانشناسي آشنا هستند و از دور و نزديك كارهاي او را كه در رشته هاي مختلف روانشناسي باليني رسانه اي مي شود، دنبال مي كنند ‌ ‌
اين چهره كسي جز <دكتر فوژان زيني> نيست كه به روانشناس محبوب و مورد اعتماد خانواده ها معروف شده است ‌ ‌
در مورد دكتر فوژان زيني مي توان گفت كه او يك روان درمانگر است. بلندگوي افراد درد كشيده اي است كه در نابساماني هاي رواني خانوادگي و اجتماعي قرباني شده اند و براي رسيدن اين افراد به زندگي واقعي و شيرين تلاش مي كند. آوازه او علاوه بر آنكه در ميان ايرانيان پيچيده بلكه به گوش مليت هاي ديگر رسيده و شبكه هاي تلويزيوني آمريكا با او گفت و گوهايي انجام داده اند كه از طريق همين گفت و گوها توانسته آب به روي آتش درون افرادي بريزد كه در ناهنجاري هاي زندگي فرو رفته بودند و براي رسيدن به دنياي تازه اي دست و پا مي زدند. تا به حال چهار كتاب راه گشا از او انتشار يافته و علاوه بر آن گفتارهايي از او به صورت سي دي تكثير شده كه هر كدام به نوبه خود مورد استقبال قرار گرفته و توانسته به دردهاي دروني افراد سرخورده، منزوي، افسرده و نااميد پايان دهد. اخيراً چهارمين كتاب او به نام ”لايف ريست“ ‌انتشار يافته كه پيام اصلي آن در اين جمله روي جلد كتاب موج مي زند: ‌ ‌
The Awareness integration‌
‌path to create life you want
به مناسبت انتشار اين كتاب خواندني و راه گشا كه روز شنبه بيست دوم آپريل در شركت كتاب رونمايي مي شود با دكتر فوژان زيني گفت و گويي صورت گرفته تا خوانندگان عزيز مجله تهران بيشتر با اين كتاب و هدف نويسنده آشنا شوند
 خانم دكتر فوژان زيني بيش از هر سئوال و جوابي بهتر است كمي درباره كتاب جديدتان توضيح دهيد؟ ‌ ‌
 لايف ريست“‌ كتابي است كه وقتي خوانده شود خواننده در مي يابد چگونه مي تواند با فشردن دكمه اي زندگي خود را مجدداً تنظيم كند و آن را براي بهتر زيستن و شاد زيستن آماده سازد
 اين دكمه اي را كه مي گوئيد بايد فشار داد كجاست و چيست؟ ‌
 دكمه تصميم خود انسان است و آن را در اين كتابي كه نوشته ام به خوبي مي توان شناخت و از آن استفاده كرد.
 ما در زمانه اي به سر مي بريم كه هر كس به خاطر مسائلي كه او را احاطه كرده در استرس فرو رفته و به دنبال فرار از آن هستند تا از افسردگي و گوشه گيري ناشي از استرس نجات يابند. زيرا نهايت چنين استرسي آن است كه شخص تصور كند از دست او كاري ساخته نيست و حتي از نشان دادن خود به ديگران پرهيز كنند. ‌ ‌
– كاملاً با شما موافقم. هدف من از اول هم مبارزه با چنين مشكلاتي بوده و كتاب حاضر من هم ‌”لايف ريست“ ‌در همين زمينه است كه هر كس لياقت خوشحالي را دارد و اين حق را دارد به هر چه كه دلش بخواهد برسد. متأسفانه بيشتر بيماران من افرادي هستند كه در زندگي احساس كامل بودن نمي كنند. در حالي كه تلاش هم كرده اند ولي به نتيجه نرسيده اند. به همين خاطر خود را مقصر مي دانند و مي گويند شايد من براي اين كارساخته نشده ام و به اندازه كافي توانائي انجام كار را ندارم. همين امر آنها را سر خورده مي كند و كم كم با خشم و دوري از ديگران شب و روز خود را مي گذرانند و به هيچكس هم اعتماد نمي كنند.
در حالي كه اين عدم رضايت و خشنودي ارتباط به آسيب ها و زخم هايي است كه از دوران كودكي به جا مانده و به خاطر آن اكنون بايد با نتايج منفي آسيب ها و زخم هاي دوران كودكي روبرو شوند. بررسي چنين آسيب ها و زخم ها و يافتن آنها و سبك و سنگين كردن آنها هم كار هر كس نيست و تنها نياز به يك روانشناس باليني است تا به رفع ناهنجاري ها كمك كند. به خاطر همين دردها و آسيب هاي كودكي است كه انسان ها در بزرگسالي با آن روبرو مي شوند و رنج مي كشند و من اين كتاب را نوشته ام و چاپ كرده ام تا به رفع اين معضلات بپردازد و با اطمينان مي توانم بگويم كه اگر كتاب با دقت و به قصد يافتن راه فرار از ناكامي ها خوانده شود هر كس قدم بزرگي در راستاي تكامل فردي خود بر خواهد داشت .
زيرا كتاب ‌ ”لايف ريست“ با لنز وسيع تري و دقيق تري خواننده را به نقطه هاي تاريك و روشن زندگي آشنا مي سازد تا بدانند در كجا اشتباه كرده اند و در چه مرحله درست قدم برداشته اند و همان راهي را دنبال كنند كه درست بوده است. خوشبختانه كتاب حالت آموزش خشك و نامفهومي ندارد و به صورتي جذاب و سرگرم كننده جلو مي رود و توانسته ام در هر صفحه كتاب گام به گام با خواننده حركت كنم تا سفر پر نشيب و فراز خود را براي بهتر زندگي كردن و كامل كردن خود به خوبي طي كنيم. تمام سعي ام اين بوده كه با يك روند ساده كه شالوده علمي داشته باشد فضاي پر هيجاني را براي خواننده خلق كنم تا فضاي ذهني خواننده ظرفيت بيشتري براي آنچه كه مي خواهد در زندگي به دست آورد پيدا كند. چنين چشم انـدازي بـه همـه كمـك خواهد كرد تا به هويت جـديدي دست يابند و به نتايج رضايت بخشي برسند. و اين همان دكمه ي تنظيم مجدد زندگي است كه ايجاد يك برنامه مدرن و مشخص را در زندگي پديد مي آورد. ‌ *خانم دكتر فوژان زيني شما در گفت و گوهاي تلويزيوني خود از <مدل يكپارچه سازي آگاهي> زياد ناممي بريد. ممكن است در اين مورد توضيحات بيشتري بدهيد؟
در كتاب ”لايف ريست“‌ در اين مورد همراه بامثال هاي متعدد توضيحات كافي داده شده و الان هم بايد به اين نكته اشاره كنم كه من در طي سال ها فعاليت حرفه اي خودم بارها از روي مفاهيم اين مدل كار كرده ام. اما به طور دقيق مي توانم بگويم كه از سال دوهزار دوازده به طور جدي فصلي براي آن باز كردم و آن را به صدها متخصص و درمانجو معرفي كردم تا در تمام حيطه هاي زندگي از آن بهره برند. از اين زمان بود كه به اثر اين مدل درمان پي بردم و دريافتم كه چه كار بردي دارد. من كه از سال هزارو نهصد نوده پنچ به عنوان درمانگر مشغول به كار بودم هيچ گاه به نتيجه اي با اين سرعت نرسيده بودم و الان مي بينم كه درمانجوهايم با خيال راحت و آسوده دفترم را خوشحال ترك مي كنند
ايـن مـدل كليه اضطراب ها، افسردگي ها و نااميدي ها را از كودكي شخص ريشه يابي مي كند و سـپـس بـه جـاي آن هـا بـه فـرد عـزت نفـس، خـودآگـاهـي، قـدرت دور شـدن از اتـفاقات به گذشته مي دهد
مدل يك پارچه سازي آگاهي كه در كتاب به اندازه كافي به آن اشاره شده و توضيحات لازم در باره آن داده شده حاصل دهه ها تحصيل و كار حرفه اي و آزمودن ده ها تكنيك درماني چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه اي خودم بوده
* خانم دكتر فوژان زيني خيلي دوست دارم بـدانم چـه شد كه به طور كلي شما رشته روانشناسي را انتخاب كرديد؟
– من پنج ساله بودم كه پدر و مادرم از هم جدا شدند و از يكديگرطلاق گرفتند. اين جدايي بي تـأثيـر در روحيه من نبود. دوازده ساله بودم كه مادرم مرا تنها به آمريكا فرستاد تا در اينجا ادامه تحصيل بدهم. علت فرستادن من به آمريكا اين بود كه در ايران يك كودك استثنايي بودم و سال هاي مدرسه سه تا يكي مي گذراندم. در آمريكا هم جايم در ميان دانش آموزان استثنايي بود تا اينكه در پانزده سالگي ديپلم خودم را در آريزونا گرفتم
* بعد ازديپلم گرفتن چه هدفي در سرتان بود؟ ‌ ‌
– به دنبال يك زندگي معمولي بودم . براي خودم اين ايده را داشتم كه در سي سالگي ازدواج كرده باشم و براي خودم هم خانه و زندگي داشته باشم. اما در بيست و هشت سالگي به آرزويم رسيدم. ازدواج كردم خانه داشتم و يك بيزنس گل فروشي مدرن هم در بورلي هيلز خيابان <رودئو درايو> اداره مي كـردم. ولـي راضـي نبـودم. تـاريكي هاي دوران كودكي و آثار تنهايي در غربت درونم را آزار مي داد تا اينكه براي روان درماني به سراغ روانشناس ها رفتم تا كمبودها را جبران كنم و خودم را بيابم. با آنكه به آرزويم رسيده بودم اما كمبودها مرا دچار افسـردگي ساخته بود و بعد از چند جلسه روان درماني از اين كار خوشم آمد و تصميم گرفتم آن را دنبال كنم. با اين تصميم به طرف دانشگاه رفتم و در اين رشته ثبت نام كردم و چون به آن علاقمند شده بودم با موفقيت رشته روانشناسي را تمام كردم و دكتـراي خـودم را در رشتـه روانشناسي باليني گرفتم تا به عنوان روان درمانگر در خدمت جامعه باشم. ‌ ‌
* و اكنون شما دكتر روان درما نگر با 25 ساله سابقه درخشان هستيد كه لايسنس مشاوره خانواده از ايالت كاليفرنيا را هم به آن اضافه كـرده ايـد. مطب هاي شما الان در كدام نواحي قرار دارند؟ ‌
– مـن در سه مطب در خدمت مردم هستم. در ارواين- در برنت وود و وودلندهيلر . ‌ ‌
* خانم دكتر فوژان زيني بعد از نوشتن كتاب هاي خواندني مانند ‌ ام اي ‌و سي دي ها و دي وي دي ها،‌ ‌كتاب اخير شما را ‌چگونه مي توان تهيه كرد؟ ‌ ‌
– كتـاب روز شنبـه بيست و دوم آپـريـل در شـركـت كتاب رونمايي مي شود و من از ساعت 5 تا 7 براي امضاي كتاب و فروش آن آنجا خواهم بود. علاوه بر آن علاقمندان مي توانند آن را ازطريق شركت كتاب و وب سايت خودم ‌foojan.com ‌سفارش دهند
* با تشكر از شما به خاطر اين گفت و گو و با آرزوي موفقيت بيشتر شما در انتشار كتاب هاي مفيد ديگر براي جامعه و افرادي كه به خـاطـر نـاهنجـاري هـاي دوران كـودكـي، نوجواني، جواني و ميانسالي با افسردگي و دلزدگي روبرو شده اند و نياز به بازگشت دوران كمال را دارند. ‌ ‌
– ضمن تشكر از شما و مديريت مجله تهران بـايـد اضـافه كنم كه اين كتاب راه گشاي كليه مشكلاتي است كه جامعه امروزي با آن روبروست و افراد مي توانند با يك تصميم و زدن يك كليد دوباره به زندگي و آرامشي كه لياقت آن را دارند برسند

Dr. Foojan Zeine is an International Speaker, Author, Psychotherapist, Clinical Supervisor and a successful Life and Executive Coach. She has her Doctorate in Clinical Psychology and is a Licensed Marriage & Family Therapist in the state of California. She has a large private practice in Tarzana, California. Her expertise is in Intimate Relations and Addictive Behaviors. She has extensive experience treating Depression, Anxiety, Traumas, and Domestic Violence.

Foojan is the founder, CEO and the Clinical Director for Personal Growth Institute, a not for profit organization that offers psychotherapy services to the multi-cultural and multi-lingual population. PGI offers affordable psychotherapy services in Persian, Armenian, English, and Spanish languages at three locations of Tarzana, Pasadena and West Los Angeles in the state of California, USA.

Foojan is the originator and the author for “Awareness Integration” psychotherapeutic model, which is a multi-modality approach and intervention toward minimizing Depression, Anxiety while improving Self Esteem and Self Confidence. She conducts training workshops to educate psychotherapists in this model. Published in the International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience, Vol. 16, No. 60-65, pp. ISSN 1522-4821

Foojan presents internationally and is a leading expert in the field of Online Therapy, She is the Co- author of “Online Therapy: A Therapist’s Guide to Expanding Your Practice”, published by W.W. Norton 2005. She also has a chapter published titled “Life Coaching” in “A Practice that Works: Tips and Strategies for your Stand Alone Therapy Practice”, 2005. And published an article titled “Moving Away, Moving Toward – Immigration & the Acculturation process” in “Family Therapy” Journal Jan/Feb 2008 pg.26-27.

Foojan has been a guest speaker in many academic and nonacademic institutions. She has given talks, among different places, at UCLA, USC, Alliant University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Harvard University in Cambridge, MA. She was an invited guest in the Dr. Phil show in 2005

Foojan has been in Hospital Administration. She has headed the Partial Hospital Program Team for Hollywood community of Van Nuys and Pacifica Hospital. She was responsible for organizing, facilitating, and supervising the Clinical and Mental Health staff and Created strong and impact full programs for the Partial Program patients. She has also developed two Transitional Housing Programs for Battered Women Alternative in Northern California and Haven Hills in Southern California. These programs offered case management, individual and family counseling for women and their children who have been victims of domestic violence, and had to deal with issues of domestic violence, post traumatic stress disorder, depression, child abuse, parenting, self-esteem, career development, chemical dependency, and eating disorder

Foojan is a co-founder and past elected President of Iranian-American Mental Health Association IAMHA and the Vice President of the Iranian American Psychological Association IAPA. She conducts experiential and interactive seminars that focus on Addiction, Couples’ Communication, self improvement, and organizational skills for the public, psychotherapists and the corporate world.

Foojan hosts a live satellite television show “Inner Voice” in an international channel, also in her You Tube channel, addressing psychological issues relevant to the general public. She is a frequent guest in FOX, Voice of America International Television, 670AM KIRN Radio, and her article published in Tehran Weekly Magazine.

Shahbod Noori Editor of  Tehran magazine