قهرمانان خط مقدم، پزشكان و پرستاران

• شيوع ويروس كرونا با آنكه بسياري از مشـاغـل و مـراكـز اداري دولتي و خصـوصي را تعطيل كرده اما به دليل تلفن هاي مكرر مشتركان و خوانندگان عزيز مجله بين المللي تهران براي چاپ مجله و خواندن آن در ايام سخت قرنطينه ما را بر آن داشت تا هفته گذشته با وجود مشكلات مالي و از دست دادن تعدادي از آگهي هاي مجله با انتشار مجله در اين ايام تعطيل اجباري و خـانـه نشينـي بـه خـواسته مشتركان و خوانندگان عزيزمان عمل كنيم. ‌
ويروسي كه طعم شيرين زندگي و آمدن بهار را به كام همه تلخ كرده و تعطيلات اجباري را به بيشترين كشورهاي جهان تحميل نموده بايد يادي كنيم از سفيد پوشاني كه در خط مقدم مبارزه با اين مهمان ناخوانده درخط مقدم قرار گرفته اند.
‌امروز ترس و وحشت از شيوع ويروس كرونا مدارس و دانشگاهها. عروسي ها و دورهمي ها، كنسرت ها، رستوران ها،كلاس هاي ورزش و آموزشي… و حتي كليه معابد مذهبي را تعطيل كرده است.
اما در اين ميان سفيد پوشان كادر پزشكي و درماني با بصدا درآمدن زنگ شيوع ويروس كرونا در كشورها عزم را جزم كرده و به حالت آماده باش درآمده اند.
از آن جـا كه همه آگاه هستند در حال حـاضر پرستاران و پزشكان در خط مقدم فداكاري براي نجات جان مبتلايان به اين بـيـمـاري خـطـرنـاك و كشنـده هستنـد و خـوشـبـخـتـانه فضاي مجازي پر است از قـدردانـي از پـزشـكـان، پرستاران و كادر درمــانــي بـيـمــارسـتـان‌هـا و هـمـچـنـيـن متخصصاني كه در پي كشف واكسن اين بيماري هستند. نه تنها در لس آنجلس بلكه دربيشتر نقاط مختلف جهان و شهرهاي كوچك و بـزرگ گـروه‌هـاي مختلفي براي مبارزه با شيـوع گستـرده كرونا در حال فعاليتند و گروهي نيز براي رساندن كمك در زمينه هاي ديگر به مردم جهان از جان مايه گذاشته اند و با از خودگذشتگي در راه تأمين رفاه مردم قدم برمي دارند. ‌ ‌
از جمله بايد از مراكز فروش آذوقه مانند سوپر ماركت ها ، مغازه ها، و رستوان ها نام برد كه درهاي خود را در شرايط دشوار به روي مردم و در ساعات معيني باز گذاشته اند و كارمندان و فروشندگان با رعايت موازين بهداشتي به مشتريان خود سرويس هاي منظم و دليوري مي رسانند كه بايد از فداكاري و همكاري آنان تشكر نمود. ‌ ‌
گرچه اين روزها ارتباط مستقيم بيماران معمولي با پزشك و داروخانه ها سخت است و اكثراً درهاي خود را به علت خطرناك بودن اين بيماري بسته اند اما پزشكان تلفني با بيماران خود در تماس هستند و نسخه ها مورد نياز تلفني به داروخانه ها سفارش داده مي شود و بيماران داروهاي خود را با رعايت اصول بهداشتي و دليوري رايگان دريافت مي دارند كه همكاري دو طرفه آن ها موجب سلامتي طرفين است. ضمن قدرداني از جامعه پزشكي و جامعه پرستاران و مراكز خدمات رساني در زمينه هاي مختلف براي تك تك هموطنانمان آرزوي سلامتي و پشت سر گذاردن بحران كنوني مي كنيم كه به زودي با درايت دولت ها حل خواهد شد. ‌ ‌
در جامعه ايراني در بين شاغلين همه حرفه ها و صنوف افراد درستكار و باسواد وجود دارد كه با رعايت اصول و اخلاق حرفه اي و با جان و دل به مردم و جامعه ايران خدمت نموده و بدنبال كسب روزي هستند. مردم و جامعه قدردان خدمات ارزشمند آنها بوده و خواهند بود. در واقع قشر ارزشي جامعه ايران اين مجموعه افراد هستند. اين قضيه در مورد پرستاران و پزشكان و ساير كاركنان علوم پزشكي نيز صدق مي كند.
يك موردي كه پرستاري و پزشكي را با ساير حرف مجزا مي كند، آرمان حرفه است كه بر صداقت، همدلي با مردم و كمك به آنان در جهت رفع نيازهاي مراقبتي خود متكي است. با اينحال در درون اين حرف نيز اندكي از افراد هستند كه ممكن است با توجه ضعف نظارتي موجود، با مردم و جامعه عملكرد مناسبي نداشته باشند كه بايستي برطرف شود.‌
من از طرف خودم و ساير هموطنانم از همه شما عزيزان تشكر كرده و ازشما خوانندگان مجله مي خواهم در اين موقعيت استثنائي از آگهي هاي مجله تهران حمايت كرده و با آنان تماس بگيريد و آنها را حمايت كنيد تا چرخ مجله محبوب شما بچرخد و ما هم توان چاپ آن را براي شما داشته باشيم.
سالم ، شاد و پاينده باشيد.

شهبد نوری