LATEST HEADLINES

Tehran Magazine Issue # 1035 PRINCESS LEILA PAHLAVI

شانزده سال از مرگ پري غمگين تنهائي ها گذشت  چه اندوهي در قلب شاهدخت ليلا پهلوي خانه كرده بود • جسد شاهدخت ليلا پهلوي روز يكشنبه 20 خرداد(10 جون 2001) در يك هتل در لنـدن [….]

LATEST HEADLINES

Tehran Magazine Issue # 1031 Empress Farah Pahlavi

شهبانو فرح پهلوي ”ديبا“ مادري نمونه و ملكه محبوب ايرانيان و جوامع جهان گزارش از: سعيد ‌ ‌ •شهبانو فرح ديبا از جمله ملكه هايي است كه پس از گذشت سه دوره از پايان حكومت [….]

Editor Note

اي برادر سيرت زيبا بيار

‌ تنها بزرگسالان نيستند كه افراد را از روي ظاهر آنها ارزيابي مي‌كنند. پژوهش‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه كودكان نيز به ويژگي‌هاي ظاهري افراد حساس هستند. آنها به افرادي كه ظاهر زشت و ناخوشايند دارند [….]

Editor Note

Ramadan Mubarak ”رمضان“ ماه بركت و پاكي

ماه رمضان از راه رسيده و در اين ماه ميليونها مسلمان در ايران و ديگر كشورهاي مسلمان نشين، فرائض ديني خود را به جاي مي آورند و با دعا و روزه به سوي خدا مي [….]