LATEST HEADLINES

Tehran Magazine Issue # 1004 ShadNaz

<شادناز> خواننده زيبا و جوان: ”با عشق به موسيقي متولد شده ام ‌ • جوانان بسياري هستند كه از كودكي جذب موسيقي مي شوند و روِياي خواننده شدن و آهنگسازي را در سر مي پرورانند، اما [….]