Tehran Magazine Issue # 981 Sasy Mankan / Donya Jahanbakht

Sasan Yafte, nicknamed "Sasy Mankan", is an Iranian Pop Singer-songwriter. He was born on November 17, 1988 in Ahvaz and has 8 famous video clips. The news agency Reuters called him "one of Iran's best-known underground rap singers".

جنجال عشقي جديد ساسي مانكن و خودكشي دنيا جهانبخت

 گرچه در دنياي پر هياهوي امروزي انسان با هزاران مسئله روبروست و هر روز بر مسئوليت هاي انساني افزوده مي شود و ديگر جائي براي دنبال كردن حوادث پيش افتاده نيست اما گاه انسان با بي خيالي گروهي از افراد جامعه روبرو مي شود كه براي خود دردسرهائي توليد مي كننند و عده اي را نيز به دنبال خود مي كشند. نمونه اش ماجراي ”ساسي مانكن“ اسـت كه داستان يك دل و دو دلبر را تداعي مي كند و يك دختر چنان او را محاصره مي كنند كه ساسي مانكن هم در گرداب او فرو مي رود.
حال ساسي مانكن كيست؟ ‌ ‌
در خبرها اينچنين آمده او خواننده اي به نام‌ ”ساسان يافته“‌ است كه در 27 آبان 1367در اهواز متولد شده و با نام هُنري ”ساسي مانكن“‌ خود را بر سر زبان ها انداخت. او از خوانندگان زير زميني رپ و 6 – 8 است و در ميانه دهه هشتاد به همراه هم شهري اش ‌ ”حسين مخته“‌ به شهرت رسيد و تا چند سال يعني زمان پخش آهنگ <گوشواره> به همكاري با او ادامه داد.
ساسي مانكن پس از جدايي از حسين مخته بيشتر آهنگهايش را انفـرادي خـوانده و تنظيم آنها را عمدتاً به ”‌اميرمسعود‌“ و اخيراً به ‌“امير ارشيا‌“ سپرده است.
وي پيش از نخستين مصاحبه رسمي اش در تـابستان 1391 كه در آن براي اولين بار زادروز صـحيح خود را (در گفتگو با ليلي نيكونظر ) اعلام كرد، عمدتاً خود را بـزرگـتـر از سـن واقعي اش معرفي نمود تا قضاوت عامه درباره آهنگهايش با لحاظ سن و سال جوانش تحت تاثير قرار نگيرد. ساسي مـانـكـن كه ساكن كرج و دانشجوي رشته كـامپيوتر دانشگاه نواب قزوين بود پس از مـوفـقـيـت بـرخـي آهـنـگهايش مانند <رپ بندري> در سال 86 و <پارميدا> در سال 87 درس و دانشگاه را رها كرد و اختصاصاً به خوانندگي پرداخت.
چه كسي از ساسي مانكن ميترسد؟
‌ ‌كار ساسي مانكن چنان بالا گرفت كه روزنامه اعتماد ملي در خرداد 1388 نوشتاري درباره ترانه هاي ساسي مانكن زير نام <چه كسي از ساسي مانكن مي ترسد> چاپ كرد كه پس از سهل ممتنع شمردنشان آنها را مثال زدنـي خـواند: قافيه پردازي هاي به شدت امروزي با درونمايه و واژگاني بسيار روزآمد كه فقط نسل جوان “آنهم به سختي” آن را مي فهمد.
اين نوشتار از <بازي جابجايي قافيه ها>، <قــافـيــه هــاي امــروزي>، <قــافـيـه هـاي آميختنـي>، <مفاهيم امروزي>، <درونمايه هاي دست نخورده ولي آشنا> در ترانه هاي ساسي مانكن نمونه هايي آورده و مينويسد: <وقتي مي خواهيد سطري چون آنها بنويسيد در مي يابيد تا چه پايه خطيرند: نه تقطيع هندسي شعرهاي كلاسيك را دارند، نه وزن و بحور عروضي و كوتاه و بلندي مصاريعشان قدمايي است و نه قافيه و رديف را به شيوه سنتـي به كار مي برند، در عين حال روي آهنگهاي كلاسيك و ضربي به شدت جفت و جور مي شوند و انتظار سنتي شنونده براي شنيدن قافيه مطلوب را برآورده مي كنند و در نهايت به دل مي نشينند.>
ساسي سياسي مي شود!
در ســال 1388 در جــريـان انتخـابـات دهمين دوره رياست جمهوري ايران، ناگهان خبر ديدار مهدي كروبي، يكي از نامزدهاي رياست جمهوري، با ساسي مانكن با توجه به فعاليت بدون مجوز اين خواننده، مورد توجه رسانه ها قرار مي گيرد كه حواشي و جنجالي به خصوص در سايت هاي مخالف كروبي در پي داشت.تا جائيكه برخي سايت ها زير عنوان <پسلرزه هاي ديدار با ساسي مانكن> مطالبي در نقد كروبي نوشتند.در واكنش به اين حواشي احمد زيدآبادي علت راي خويش به كروبي را ديدار با ساسي مانكن عنوان كرد.برخي منابع از اجراي زنده ساسي مانكن براي كروبي نيز خبر دادند.
ساسي دستگير مي شود
ساسي مانكن در 7 فروردين 1389 در حالي كه براي انجام چند جشن خانگي در كيش به سر مي برد بازداشت شد.بعضي از منابع علت بازداشت او را حمايت از مهدي كروبي در انتخابات رياست جمهوري و بـرخـي رقاصي در بازار كيش دانستند. در همين باره “گويا نيوز” نيز مطلبي طنز زير عنوان <ساسي مانكن پشت ويترين اوين> منتشر كرد.
اظهارات سردار رادان درباره ساسي مانكن
يــك هفتـه پـس از دستگيـري سـاسـي مـانـكـن، جـانـشين فرمانده نيروي انتظامي سـردار رادان در رابـطه با دستگيري ساسي مانكن گفت: پليس كسي مانند اين فرد را كه به اصطلاح به دنبال ناهنجاري باشد، حتماً در زمره دستگيري هاي خود قرار ميدهد.
پـس از ايـن اظهارات ساسي مانكن در مصاحبه با سايت رپفا دستگيري خود را يك شايعه اي خواند.
شايعه مرگ ساسي مانكن
در ژانــــويــــه> 2013 (دي 1391)، در اينترنت شايعاتي مبني بر كشته شدن ساسي مانكن پخش شد كه با انتشار آهنگ جديد او (عاشقم كردي) در فوريه 2013، جعلي بودن ايـن خـبر خودكشي ساسي مانكن مشخص شد. زيرا او از سال 2012 به كشور مالزي رفته بود و در شهر كوالالامپور زندگي ميكرد و از همانجا به فعاليت هاي خود ادامه مي داد.
‌ ‌شروع داستان هاي عشقي
حتماً نام ”دنيا جهانبخت“‌ بارها و بارها در رابطه با حركت هاي جنجالي او به گوشتان خورده است.
او با لقب نوه آيت الله هاشمي رفسنجاني مـدتـي سوژه رسانه ها شده بود و با چاپ عـكـسش در ”اينستاگرام“ سيل ”لايك“ و ”فالور“ روانه پيج او شد.
امـا اين پايان ماجرا نبود. در تصادف پورشه زرد رنگ ”‌پريوش اكبرزاده“‌ هم كه در تـهـران مـثـل بـمـب منفجر شد نام دنيا جهانبخت شنيده شد، زيرا او اولين نفري بود كه خبر تصادف و فوت خانم اكبرزاده را در پيج شخصي اش رسانه اي كرد. خبري كه تا چند روز تيتر ي رسانه ها بود و نام نوه هاشمي رفسنجاني بر سر زبان ها بود. همين امر يا دليل ديگري سبب مهاجرت او از ايران شد كه آن هم با واكنش هايي همراه بود.
در حاليكه شغل و كار دنيا جهان بخت بطور كامل مشخص نشده بود و عده اي مي گفتند او مانكن لباس و مدلينگ است كه البته عكسي از كارهاي مدلينگ او در كار نبود. اما با داشتن كمتر از چند صد هزار فالوور كه اين روزهــا بــه بـيـشتـر از 1.5 ميليـون نفـر در اينستاگرام رسيده به طوري كه او را رقيب تـازه اي بـراي بـازيـگـران بـه نــام سينما و تلويزيون ايران مي دانند. اما جنجال بعدي در باره نوه هاشمي رفسنجاني ايـن اسـت كـه مي گويند او عاشق ساسي مانكن شده و قصد ازدواج با او را دارد.
‌اين ماجراي عشقي از آنجا آغاز شد كه دنيا جهانبخت با ساسي مانكن رابطه دوستي بر قرار كرد كه هر دو از اين رابطه خوشحال بودند و دنيا جهانبخت به خيال اينكه ساسي مـانكـن عـاشـق اوست و آماده ازدواج، نام ساسان را بر روي بدن خود خالكوبي كرد .
اين خبر كه در ابتدا شايعه به نظر مي رسيد رفته رفته رنگ واقعيت به خود گرفت و هر دو بصورت رسمي خبر عشقشان را تأييد كردند. اما اين رابطه چند ماه بطول نكشيد چـون دنـيا جهانبخت با ديدن عكس ها و كليپ هايي از ساسي مانكن در كنار ”طلا“ بـه عشق ساسي شك كرد و نا اميدانه و با انتشار كليپ هاي از گريه و ناكامي، قطع رابطه با ساسي را اعلام كرد.
خود كشي دنيا جهانبخت
در همان زمان فيلميدر اينستاگرام و بعد در تمـامـي سـايـت هـاي اينتـرنتـي از دنيـا جهانبخت پخش شد در حالي كه او روسري را دور گلـو خـود پيچيـده سعي ميكنيد با كشيدن روسري خود را مقابل دوربيني كه در رو به روي خود قرار دارد بكشد بعد از چند بار كشيدن رنگ وي قرمز ميشود به طوري كه اب دهـانش برين ميريزد ولي خوشبختنانه موفق به اين كارنمي شود.
ساسي مانكن هم كه اصلاً انتظار چنين رفتاري را از دوست دختر خود نداشت، خود را كنار كشيد و گفت دنيا جهانبخت يك آدم نرمال نيست و وي نمي تواند با او بسازد .
پـخـش ايـن خـبر سبب شد تا بيكاران سايبري بيش از صدها هزار كامنت در آخرين پست دنيا جهانبخت بگذارند. به طوري كه دنيا مجبور شد آخرين پست خود را پاك كند ولـي كامنت ها همچنان ادامه دارد! اما در عوض سيل فحش در پيج ساسي مانكن رو به افزايش است. در اين ميان نام طلا هم به ميان آمده كه مي گويند رقيب عشقي خانم دنيا جهانبخت است. ‌ ‌
از فيلم 13 ثانيه اي خانم جهانبخت بيش از 900 هزار نفر بازديد كرده اند! اما اين فيلم و ماجراي هندي! هفته گذشته در يك تغيير 180 درجه اي داراي پايان خوشي شد و همه چيز ناگهان به خوبي و خوشي تغيير يافت. ‌ ‌
عذرخواهي دنيا !
‌ ‌زيرا دنيا جهانبخت ضمن عذزخواهي رسمي از طلا و ساسي در پست اينستاگرام خود نوشت كه از اول مي دانسته كه دوستي طلا و ساسي يك دوستي معمولي بوده و نمي داند چرا ناگهان دست به كارهاي بيهوده اي زده است! او حتي نوشت كه مستقيماً از طلا عذرخواهي كرده و متن آن را هم انتشار داد. او نوشته من حالم خوب نبوده فقط درك كنيد و مـنو حلال كنيد. شماها آدم هاي بزرگي هستيد و با اين داستان ها خراب نمي شويد ما اصلاً همديگرو نديده ايم من زياده روي كردم. لطفاً اگر يه ذره معرفت داريد عكس ها رو شِير نكنيد ممنون. اونا معروفن گناه دارن ، به ” ‌كارما“‌ اعتقاد دارم و چوب اينكار و مي خورم. تمام عكسهاي اين خانوم كه برهنه است تابلوئه فتوشاپه با آبروي يه دختر بازي كردن تاوانش سنگينه تورو خدا پاك كنيد عكس هارو.
البته شايد بتوان از ديد ديگري به اين موضوع نگريست كه دنيا جهانبخت به دنبال كسب شهرت بود و در يك روز با دادن پيام هـاي مـداوم و گـذاشـتن فيلم و عكس در اينستاگرام در هر لحظه وي به چندين هزار نفر معرفي مي شد به گونه اي كه آمار فالوور صفحـه دنيـا جهـانبخت به 1.6 ميليون نفر رسيد.
در اين ميان بايد گفت دنبال كردن مثلث عشقي چنين افرادي دردي را از جامعه آسيب پذير ما كم نمي كند. زيرا افراد فرصت طلب و شهرت جو در هر زمان و هر شرايطي پيدا مي شوند، اما مقصر اصلي افرادي هستند كه اينگونه اشخاص را دنبال مي كنند و با بالا بردن آمار لايك و فالوور آن ها، فرهيختگان جامعه را از نظر آماري به عقب مي كشانند