Tehran Magazine Issue # 982 Melania Trump Frist Lady / Persident Donald Trump

Melania Trump (née Knauss, born Melanija Knavs, April 26, 1970; Germanized to Melania Knauss) is a Slovene-American jewelry and watch designer and former model.She is married to American billionaire real estate developer and 2016 U.S. presidential candidate Donald Trump. Born in Yugoslavia (now Slovenia), she became a permanent resident of the United States in 2001 and a citizen in 2006.

#tehranmagzine

Media Alert – Press Release

آيا دونالد ترامپ پرزيدنت آمريكا مي شود ملانيا ترامپ زيباترين بانوي اول آمريكا

دونالد ترامپ“ با توجه به مخالفت هايي كه در جريان مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري با او مي شود در به دست آوردن آراء بين رقباي خود پيشتاز است و اين سئوال براي بسياري پيش آمده كه علت موفقيت او در كسب آراء چيست؟ ‌ ‌
جالب است كه در ميان طرفداران او بسياري ايراني ديده مي شود كه تابعيت آمريكا را دارند و براي دادن را Cي به نفع دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري از هم اكنون خود را آماده كرده اند. در اين ميان با توجه به مخالفت هايي كه با دونالد ترامپ توسط چهره هاي سياسي و حتي جمهوري خواهاني كه ترامپ از اين حزب خود را به عنوان نامزد رياست جمهوري انتخاب كرده، مي شود، عده اي مي گويند اگر ترامپ به كاخ سفيد راه يابد و همسر جوان و زيباي او به عنوان ”فرست ليدي“ در كنارش باشد، ترامپ در كاخ سفيد يكه تازي خواهد كرد يا بانوي اول زيباي او؟ ‌ ‌
وقتي با ايرانياني كه از ترامپ طرفداري مي كنند سئوال مي شود دليل راCي دادن شما به اين چهره جنجالي كه با مخالفت هاي زيادي روبرو شده چيست؟ پاسخ مي دهند كه ما خواهان تغيير فوري در سياست آمريكا نسبت به رژيم ايران هستيم و از طرف ديگر تا ترامپ اوضاع را به هم نريزد، مردم در مسير مورد علاقه و درستي كه مدت ها انتظارش را مي كشند، قرار نخواهند گرفت
البته هدف اين مقاله پشتيباني و يا مخالفت با شخص به خصوصي مانند ترامپ كه موافقان و مخالفان زيادي دارد نيست و تنها قصد بررسي حال و روحيه اوست كه در حال حاضر يكي از ثروتمندان بزرگ آمريكاست و قصد دارد وارد كاخ سفيد شود و زمام امور مملكت را به دست گيرد ‌
دونالد ترامپ در آخرين مصاحبه خبري خود با برنامه <صبح به خير آمريكا> در پاسخ به مجري برنامه كه پرسيد: <نرخ مالياتي شما در سال چقدر است؟> با ترشرويي گفت:< به شما مربوط نيست.> اين نوع حاضر جوابي و پـاسخگـويـي يـادآور حـاضـر جـوابي ها و پاسخگويي هاي محمود احمدي نژاد است كه در زمان رياست جمهوري خود بسياري را متعجب مي ساخت و برخي از ايرانيان هم عقيـده دارنـد ايـران و آمـريكـا دو كشوري هستند كه پس از انقلاب اسلامي همچنان با يكديگر مسئله دارند و همان طور كه در طول ايـن سـال ها رژيم ايران داراي يك رئيس جمهور به نام احمدي نژاد شد كه داد همه را درآورد آمريكا هم مي تواند در كنار روِساي جمهـوري خود نام دونالد ترامپ را تجربه كنـد. زيـرا شايد با ادعاهايش بتواند نظم جهان را چنان بر هم زند كه سرانجام جامعه جهاني در مسير اصلي قرار گيرد.
‌‌نام دونالد ترامپ در حال حاضر به عنوان ابـرتـاجـر، نـويسنده، سرمايه گذار، مجري تلويزيوني و صاحب تفريحگاه هاي بزرگ و كوچك در آمريكا و چند كشور بزرگ بر سر زبان هاست. او تاكنون سه بار ازدواج كرده كه هنوز با ”ملانيا ترامپ“ كه سال 2005 با او ازدواج كرد زندگي مي كند. او صاحب چهار فـرزنـد است كه بزرگترين آنها 39 سال و كوچكترين آنها يازده سال دارد
گفته مي شود دارايي دونالد ترامپ بيش از ده بيليون دلار است و بسياري افراد از نظر كاري زير چتر حمايت او قرار دارند ‌
او شصـت و نـه سـال پيـش در منـطقـه ”كوئينز“ نيويورك به دنيا آمد و اكنون در برج بزرگ و با شكوهي كه به نام او نامگذاري شده و به خودش تعلق دارد زندگي مي كند. او در خانواده اي مرفه و داراي مشاغل خوب به دنيا آمد و اجداد مادري اش همه از اشراف زادگان اروپــايــي بـودنـد. او مـدرك كـارشنـاسـي اقـتـصـادي را پـس از گـذرانـدن دوره هاي دانـشـگاهي دريافت كرد و با داشتن چهار معافيت تحصيلي حين تحصيل در دانشگاه چـنـد بـار از خـدمت سربازي معاف شد و سرانجام با گواهي پزشكي و به دليل داشتن خار پاشنه پا از خدمت سربازي براي هميشه معاف گشت. سربازي نرفتن ترامپ به هنگام مبارزات انتخاباتي براي او سئوال برانگيز شد ووقتي در مبارزه انتخابات آيووا از او سئوال كردند چرا به سربازي نرفتي؟ گفت به دليل خار پاشنه پا ولي يادم نيست مربوط پاي چپم بوده يا راست
دونالد ترامپ پس از پايان تحصيلات دانشگاهي به دنبال كارهاي اداري نرفت و به كار املاك مشغول شد و همين امر او را در گـذر زمـان تبـديـل بـه يكـي از چهره هاي شاخص اقتصادي و ثروتمند آمريكا كرد. ‌دونالد ترامپ علاوه بر آنكه از نظر اقتصادي بـه اوج رسـيد و برخي از مراكز صنعتي و تجارتي آمريكا و كشورهاي ديگر از جمله بـانـك ها و بخشي از فيس بوك را به خود اختصاص داد، حتي مالكيت مسابقه ملك زيبايي دختران جهان و آمريكا را به دست آورد و بعد آن را با قيمت مناسبي فروخت. او در كار هنرهاي نمايشي و تلويزيوني نيز وارد شد و حتي در زمينه رسانه اي دو بار نامزد جـايـزه امـي شـد و در زمـينه هاي مختلف ورزشي نيز به فعاليت پرداخت
دونالد ترامپ كه پس از گذر از دوره هاي هنري و ورزشي وارد دنياي سياست شده و هم اكنون كه خود را نامزد رياست جمهوري كرده، خود را حامي حيات و سقط جنين مي داند و با كنترل اسلحه، قانوني كردن ماري جـوانـا، افـزايـش حداقل دستمزد و حضور مـهـاجـريـن غـير قانوني در آمريكا مخالف است
دونـالـد ترامپ دختر زيبايي هم به نام ”ايـوانكا“ دارد كه پا به پاي پدر به عنوان معاون اجرايي او به فعاليت مشغول است
در پياده روي مشهور خيابان هاليوود نيز دونالد ترامپ به مانند ستارگان و چهره هاي مـشـهور سينما و هنر براي خود يك ستاره دارد. همسر كنوني دونالد ترامپ كه 46 سال دارد يـكــي از زيـبــاتــريـن مـانـكـن هـاي اسلوونيايي به شمار مي رود و براي او يك پسر به دنيا آورده است
‌ ‌حال با چنين سوابقي دونالد ترامپ به كاخ سفيد راه خواهد يافت نه؟ سئوالي است كه پاسخش را اكثريت مردم آمريكا خواهند داد

Does Donald Trump Melania Trump US president to be the most beautiful first lady

It is interesting that among Iran’s many fans that have US citizenship and to give the C of Donald Trump in the presidential election in favor of his being are ready. In this regard due to disagreements with Trump Donald Trump by political figures and even the Republicans who chose his party as presidential candidate, that is, some say if Trump to the White House and his beautiful young wife as the “first lady” to be with him, Trump will rein in the white House or the first lady to her beautiful?
When the Iranians who advocate Trump is asking you to vote for the C controversial figure who is faced with much opposition? Respond that we want immediate change in US policy toward Iran, and we Trump situation to upset the other hand, favorite routes and true that people are eagerly awaited for a long time, they will not be!
to take over.
Donald Trump in his last interview with the <Morning America> In response to a journalist who asked: <your tax rate in the year?> Surly said, “not concern you.> This kind of repartee and accountability over the years, Iran has a president who gave Ahmadinejad called the US can still bring it all together with their president Donald Trump experience. Perhaps because such claims could disrupt the world order that is finally in the mainstream of the international community.
Donald Trump now as Abrtajr, author, entrepreneur, TV host and owner of large and small resorts in the US and several other great nations of the languages. He has been married three times, which is still the “Melania Trump” in 2005 married her living. He had four children, the youngest of them 39 years old and eleven years old.

It is said that more than ten billion dollars of assets Donald Trump and many people under the umbrella career with him.
He was born in a family of prosperous and have good jobs and his maternal ancestors were all of European aristocrats. Trump going military campaign when he became questionable campaign in Iowa and when she asked why the soldiers did not you? He said due to heel spurs but I was not on my left leg or right.
and then sell it at a reasonable price. He arrived in the performing arts and television and even a two-time Emmy-nominated media and sport also active in various fields.
the presence of illegal immigrants in the United States is opposed.
Donald Trump beautiful girl by the name of “Ayvanka” that alongside his father as executive vice president operates.
Walking in the street famous Hollywood stars and celebrities like Donald Trump to make a star of cinema and art. Donald Trump is the current wife of 46 years is one of the most beautiful Slovenian mannequins and bore him a son.
However, such records will not Donald Trump White House? A question that will be answered by the majority of the American people

Shahbod Noori

Donald John Trump ( born June 14, 1946) is an American businessman, author, politician and current President-elect of the United States. Since 1971 he has chaired The Trump Organization, the principal holding company for his real estate ventures and other business interests. During his business career, Trump has built office towers, hotels, casinos, golf courses, and other branded facilities worldwide. He was elected as the 45th U.S. president in the 2016 election on the Republican ticket, defeating Democratic nominee Hillary Clinton, and is scheduled to take office on January 20, 2017. At 70 years old, Trump will be the oldest person to assume the presidency.

Trump was born and raised in New York City and received a bachelor’s degree in economics from the Wharton School of the University of Pennsylvania in 1968. In 1971, he was given control of his father Fred Trump‘s real estate and construction firm. Trump has appeared at the Miss USA pageants, which he owned from 1996 to 2015, and has made cameo appearances in films and television series. He sought the Reform Party presidential nomination in 2000, but withdrew before voting began. He hosted and co-produced The Apprentice, a reality television series on NBC, from 2004 to 2015. As of 2016, he was listed by Forbes as the 324th wealthiest person in the world, and 156th in the United States, with a net worth of $3.7 billion in October 2016.

In June 2015, Trump announced his candidacy for president as a Republican and quickly emerged as the front-runner for his party’s nomination. In May 2016, his remaining Republican rivals suspended their campaigns, and in July he was formally nominated for president at the 2016 Republican National Convention. Trump’s campaign received unprecedented media coverage and international attention. Many of his statements in interviews, on Twitter, and at campaign rallies have been controversial or false. Several rallies during the primaries were accompanied by protests. On October 7, a 2005 audio recording surfaced in which Trump bragged about forcibly kissing and groping women or being able to do so; multiple women accused him of similar conduct shortly thereafter. He apologized for the 2005 comments and denied the allegations, describing them as part of a wider smear campaign.

Trump’s platform included renegotiation of U.S.–China trade deals, opposition to particular trade agreements, such as NAFTA and the Trans-Pacific Partnership, stronger enforcement of immigration laws together with building a wall along the U.S.–Mexico border, reform of veterans‘ care, repeal and replacement of the Affordable Care Act, and tax cuts. Following the November 2015 Paris attacks, Trump called for a temporary ban onMuslim immigration, later stating that the ban would focus instead on countries with a proven history of terrorism, until the screening for potential terrorists is redressed.