Tehran Magazine Issue # 1040 Dr. Sam Ebrahimi BRINGING OUT THEINCREDIBLE IN YOU !

Incredible Veins, Skin and Body

دكتر ”سام ابراهيمي“ متخصص در جراحي هاي قلب و عروق

گفت و گو از: سعيد ‌ ‌
• زماني كه عشق و شوق به زندگي سالم در دل انسان موج بزند امواج انرژي زاي مثبت آن بدون ترديد به ديگران انتقال خواهد يافت و زمينه را براي زدودن دردها در جسم و روح فراهم خواهد آورد. عكس روي جلد اين هفته مجله بين المللي تهران حكايت از چنين عشق و علاقه اي دارد كه با زندگي سالم و فضاي خانوادگي دكتر سام ابراهيمي متخصص جراحي هاي قلب و عروق گره خورده و اثر آن را در معالجات بيماران او به خوبي مشاهده مي كنيم.
دكتر سام ابراهيمي بيش از آنكه دكتر و متخصص جراح قلب باشد شخصي است كه با قلب صاف و پاك خود راه و روش زندگي سالم را يافته و پس از پشت سر گذاشتن تجربه هاي فراوان تلاش مي كند تا تجربه ها و آموخته هاي خود را در دفاتر پزشكي اش به بيمارانش انتقال دهد. او به همسرش و فرزندانش عشق مي ورزد و عشق به ديگران را نيز سر لوحه زندگي اجتماعي خود قرار داده تا بتواند مسئوليت پر خطير خود را در حرفه مقدس پزشكي به نحو احسن انجام داده و بيماران خود را پس از چند جلسه سالم و شاد و خندان و مهربان ببيند.
او به ورزش نيز علاقه دارد و آن را جزيي از زندگي روزانه خود مي داند. به طوري كه هر زمان فرصتي به دستش آيد به بازي فوتبال مي پردازد. ‌ ‌
او مي گويد: عشق و حركت دو عامل بزرگي هستند كه به روح و جسم انسان كمك مي كند تا سالم بمانند. وقتي از دكتر سام ابراهيمي مي پرسم آيا پيش از طبابت هم چنين افكاري داشته مي گويد: ‌ ‌
– من از نوجواني به مهربان بودن و موثر بودن در جامعه فكر مي كردم و اصولاً با همه دوست بودم و قلبم را با حركات كودكانه اي مانند قهر و آشتي آزار نمي دادم. هنوز هم كه سال ها از آن زمان مي گذرد با همان افكار قبلي ام زندگي مي كنم. نتيجه اش هم اين است كه در كنار همسرم و سه فرزندم كه چهار ساله ، نه ساله و يازده ساله هستند با هم با صميميت و مهرباني زندگي مي كنيم و با همين مهر و صميميت با دوستانمان در تماس هستيم و با بيمارانم نيز با همين عقيده برخورد دارم. ‌ ‌
انتخاب چنين روشي به خاطر آن است كه به خداوند و معنويت الهي اعتقاد دارم و چنين معنويتي نه تنها مي تواند انسان را به خدا نزديك كند بلكه زندگي راحت و پرآرامشي را به او هديه مي كند. خدا تنها خالق مهربانيست كه قضاوت نهايي در مورد انسان ها به عهده اوست و چنانچه انسان با مهر و محبت و دوستي و اعتقاد به خدا يگانه در زندگي قدم بردارد به آرامشي دست خواهد يافت كه هديه خداونديست.

• چه زماني از ايران خارج شديد؟ ‌ ‌
– سال 1984. ‌ ‌

• كجا متولد شده ايد و كجا درس خوانده ايد؟ ‌ ‌
– در تهران متولد شدم و ديپلم خودم را هم از دبيرستان البرز گرفتم.
‌ ‌
• مستقيماً به لس آنجلس آمديد؟ ‌ ‌
– بعد از دو سال اقامت در كشورهاي ديگر وارد لس آنجلس شدم و چون شوق خدمت به مردم داشتم فورا وارد دانشگاه ”يو سي ال اي“ شدم و بعد براي گذراندن دوره پزشكي به شيكاگو رفتم. رشته جراحي عمومي را هم در بازگشت به ‌ UClA ‌گرفتم. البته در ‌ UCLA‌در رشته پيوند قلب و ريه هم تخصص خودم را دريافت داشتم و رشته جراحي قلب را در نيويورك به پايان رساندم. ‌ ‌

• در حال حاضر دكتر سام ابراهيمي با دو بورد تخصصي در جراحي هاي قلب و عروق در خدمت مردم است كه نام او بيشتر در معالجه ناراحتي هاي وريدي و نارسايي در سياهرگ زبانزد اين و آن شده است. علت چيست؟ ‌ ‌
– علت حساس بودن دردهاي پاست و بعد نگراني ويژه خانم ها نسبت به پيدا شدن رگ هاي بنفش رنگي است كه روي پاهايشان ظاهر مي شود كه نه تنها به زيباي آن ها لطمه مي زند بلكه بسيار خطرناك است و اگر با آن مبارزه نشود مشكلات بزرگي مانند لخته شدن خون، زندگي آنها را به طور جدي تهديد خواهد كرد. ‌ ‌

• و شما قادر هستيد كه اين مشكلات و ناراحتي ها را برطرف سازيد؟ ‌
– كلينيك هاي ما خوشبختانه به دستگاه هايي مجهز است كه با تشخيص فوري بيماري با كمك دستگاه هاي ليزري و فركانس هاي راديويي ناراحتي هاي وريدي و خون لختگي را برطرف مي سازيم. به طور كلي در كلينيك هاي ما بيماران از گرفتگي عضلات پا، خواب رفتگي پا، لرزش پا و يا بيقراري و بي حسي و سنگيني پا كه با خارش و سوزش همراه است رهايي مي يابند و با اين دردها كه به آرامش و زيبايي آنها لطمه مي زند براي هميشه خداحافظي مي كنند. ‌ ‌
• بنابراين زيبايي و ايمني در دفاتر كار شما تضمين شده است و اين در صورتي است كه بيماران پيش از آنكه ناراحتي آنها به مراحل پيشرفته و خطرناكي برسد به شما مراجعه كنند. ‌ ‌
– به طور كلي اين امكانات را داريم كه هر نوع مرحله از بيماري را با تجويز و درمان مهار كنيم، ولي اين دليل آن نمي شود كه بيماران كوچكترين ناراحتي خود را جدي نگيرند. زيرا بيماري هايي كه با گرفتگي وريدي و نارسايي خون ارتباط دارد عوارض بدي به دنبال خواهد داشت كه بايد هر چه زودتر معالجه شوند.

• آقاي دكتر سام ابراهيمي آنهايي كه به شما مراجعه كرده اند كاملاً راضي هستند ولي عده اي مي گويند مگر مي شود در مدت 15 يا 30 دقيقه درد پا را معالجه كرد؟ ‌ ‌
– سئوال جالبي است كه پاسخ آن را بايد در تشخيص درد پا و نوع معالجه آن پيدا كـرد. در ايـن مـدت پس از تشخيص نوع بيماري پا و انجام سونوگرافي، معلوم مي شود كـه چـند جلسه درمان لازم است كه بطور ميانگين براي هر پا بين دو تا سه جلسه درمان لازم است كه در هر جلسه براي هر پا بطور ميانگين سي دقيقه زمان مي برد. ‌ ‌

• آقاي دكتر خود شما براي آنكه دچار درد پا نشويد از چه روشي استفاده مي كنيد؟ ‌ ‌
– همانطور كه عرض كردم از روش <حركت و عشق به زندگي سالم.>

• با تشكر از وقت شما و آرزو موققيت بيشتر براي شما.
– من هم از شما و مديريت مجله خواندني تهران تشكر مي كنم

 

Dr.Sam Ebrahimi
BRINGING OUT THEINCREDIBLE IN YOU !
Incredible Veins, Skin and Body

The Incredible Skin and Body Center provides a comprehensive and innovative medical approach to achieve your most radiant skin & body. We are focused on enhancing your natural and unique characteristics to bring forth the most Incredible You. The Incredible Skin and Body Center provides a comprehensive and innovative medical approach to achieve your most radiant skin & body. We are focused on enhancing your natural and unique characteristics to bring forth the most Incredible You. Dr. Ebrahimi is certified by the American Board of Surgery and the American Board of Thoracic Surgery. From his Incredible Veins, Skin & Body Institute office in Encino, California, Dr. Ebrahimi offers patients a wide range of services, including treatment for varicose veins, vascular, thoracic and open heart surgeries. Dr. Ebrahimi strives to ensure all of his patients get the personalized treatment they need no matter what their medical issue. Incredible Veins, Skin and Body The Incredible Skin and Body Center provides a comprehensive and innovative medical approach to achieve your most radiant skin & body. We are focused on enhancing your natural and unique characteristics to bring forth the most Incredible You.
About VNUS Closure, Radiofrequency Closure Los Angeles The VNUS closure procedure uses a very fine catheter inserted directly into the vein to administer radiofrequency energy. This energy heats up the vein, causing it collapse and eventually fade from view. The entire procedure usually takes less than one hour to complete and is done under a local anesthetic. Patients are given a bandage over the insertion site and compression stockings to wear for the first few days after the procedure. Dr Ebrahimi has performed many successful VNUS closure procedures, helping patients say goodbye to varicose veins for good with little pain or recovery time afterward.

About Endovenous Laser Treatment/Endovenous AblationEndovenous laser treatment usually takes about 30 minutes to complete and is done right in Dr. Ebrahimi’s Encino office. The patient will typically receive a topical anesthetic and a pair of goggles to protect the eyes from the laser light. A very thin laser wire is inserted directly into the vein, where it heats the vein lining, causing it to collapse. This procedure is particularly effective for larger varicose vein and is an attractive option to the more invasive ligation and stripping for some patients. A consultation with Dr. Ebrahimi or one of his staff can let you know whether endovenous laser treatment is the best choice for your varicose veins.
About SclerotherapyTo perform the sclerotherapy procedure, the patient is usually given a topical anesthetic to make the treatment more comfortable. A small needle is inserted directly into the vein, and the sclerosing agent is injected. Some patients report experiencing a mild burning or stinging while the solution is going into the vein, but the discomfort is generally short-lived. The entire process usually takes less than 30 minutes to complete and patients are encouraged to return to normal activities right away. The results of sclerotherapy typically begin to be seen within about a month. Patients may need more than one sclerotherapy session to achieve desired results
About Ambulatory MicrophlebectomyWhen you come into Incredible Veins for your ambulatory microphlebectomy, you will be given a mild sedative to help you relax for the procedure. A local anesthetic is applied to the leg and the areas for the incisions are carefully marked. Dr. Ebrahimi then makes the tiny incisions, removes the veins and then places a dressing over the incision site. Patients are encouraged to walk around immediately after the procedure, and will be asked to wear compression stockings for a few days afterward. Initial results are visible right away and will improve over the days following the procedure.
Cosmetic ServicesEndovenous Laser Treatment Have you had concerns over sun-damaged, scarred, and/or aged skin? If you have, you are not alone. These concerns may include fine lines, old acne scars, wrinkles, brown and red spots, and coarsened, dry skin areas. Or, you may have specific concerns about lines and wrinkles around the mouth and eyes. Acne and surgical scars can also achieve significant improvement. While a good home skincare regimen is important, you will likely need more to get the results you are looking for.
(818)900-2700

info@incredibleveins.com

Incredible Veins

16030 Ventura Blvd #605 Encino, CA 91436