Tehran Magazine Issue # 1053 Playboy Says Goodbye to Hugh Hefner

Hugh Marston Hefner was an American businessman, magazine publisher and playboy. He was the editor-in-chief of Playboy magazine, which he founded in 1953

”هيوهفنر“ ناشر جنجالي مجله ”پلي بوي“ ‌ ‌
از بهشت واقعي به بهشت رويايي رفت

• مردي كه با انتشار مجله <پلي بوي> در آمـريـكـا و ديگر كشورهاي جهان يك انقلاب جنسي به راه انداخت سرانجام در آرامـش و ميان زيباروياني كه هميشه در اطرافش بودند با زندگي بدرود گفت و به سوي بمب سكسي جهان مرلين مونرو رفت كه خاكسترش در قبرستان وست وود لس آنجلس او را به سوي خود مي كشيد. ‌ ‌
هـيوهفنر ناشر مجله پلي بوي گرچه روي جلد اولين شماره مجله خود را درسال 1953 اختصاص به عكس برهنه مرلين مونرو داده بود اما هرگز با او ملاقات نداشت و چند سال پيش با شنيدن خبري مبني بر اينكه در گورستان وست وود جـايـي در كـنـار مرلين مونرو خالي شده بلافاصله آن را به مبلغ 75 هزار دلار خريد تا در دنياي خاموشان نيز در كنار زيباترين و سكسي ترين زن جهان باشد! ‌ ‌
هيوهفنر برخلاف روشي كه با انتشار مجله پلي بوي انتخاب كرده بود، گذشته اي متفاوت داشت. او فرد تحصيلكرده اي بود كه در خانواده اي فرهنگي به دنيا آمده بود. مادرش سوئدي و پـدرش آمـريكـايي بود و هر دو شغل معلمي داشتند. ‌ ‌
او بعـد از دريـافت فوق ليسانس خود در رشته هنر از دانشگاه ايلينويز وارد ارتش آمريكا شد و در آنجا براي روزنامه ويژه ارتشيان مقاله مي نوشت. از آنجا كه در رشته روانشناسي نيز مـطالعاتي داشت وارد دانشگاه نورت وسترن شد ولي پس از يكي دو سال آن را رها كرد و به فكر تأسيس مجله پلي افتاد. او براي انجام اين كار فقط 600 دلار داشت و با قرض گرفتن 2000 دلار از دوستـانش و 1000 دلار از مادرش كار مجله را آغاز كرد و خيلي زود آن را به پر تيراژ ترين مجله رساند. ‌ ‌
او با انتشار مجله پلي بوي يك تحول جنسي در جامعه آمريكايي و ديگر جوامع كشورها به وجود آورد و تيراژ مجله او هر شماره چنان بالا مي رفت كه در سال 1970 اعلام شد اين مجله بيش از هفت ميليون خواننده دارد. اين استقبال به اين دليل بود كه او در هر شماره تصوير يكي از چهره هاي معروف يا تازه كشف شده را به صـورت بـرهنه و يا نيمه برهنه روي جلد مي انداخت و در صفحات داخلي نيز عكس هاي سكسـي متفـاوتـي را در كنـار مـطالبي درباره سيـاسـت و دنيـاي مد و زيبايي به چاپ مي رساند. ‌ ‌
اغلـب زنـان مشهـور دنياي سينما و مد و زيبـايـي حداقل يك بار عكسشان به صورت برهنه يا نيمه برهنه در روي جلد مجله پلي بوي به چاپ رسيده است. به همين دليل از هيوهفنر به عنوان يك نماد جنسيت گرايي و بيان كننده مسائل جنسي و آزادگرايي جنسي ياد مي كردند حـتي در سريال معروف و پر بيننده كارتوني <سيمپسون ها> شخصيت هيوهفنر را در چند قسمت گنجاندند كه خودش از ديدن آن لذت مي برد. ‌ ‌
مجله پلي بوي با آنكه طرفدار زيادي داشت و خريداران آن روز به روز افزايش مي يافت، اما اكثر خريداران و طالبان اين مجله در مجامع عمومي از آن انتقاد مي كردند و آن را خلاف اخلاقيات جامعه مي دانستند! دقيقا به مانند مجله تهران خودمان كه به صورت باز مسائل جنسي را از زبان خانم دكتري متخصص بازگو مـي كـنـد و هـمـه هم با ميل و اشتياق آن را مي خوانند ولي به موقع بحث درباره آن ابرو بالا مي كشند و با راه يافتن چنين مطالبي به ميان خانواده ها مخالفت مي ورزند در حالي كه خود خواننده پر و پا قرص آن هستند! ‌ ‌
استقبال از مجله پلي بوي كه هفته بر هفته بر تيراژ آن مي افزود سبب فعاليت گروهايي شد تـا بـا تهيـه فيلـم هـاي پورنو تجارت كنند و سينماي هاليوود نيز با توجه به استقبالي كه از مجله پلي بوي به عمل مي آمد فضاي سكسي فيلم هاي خود را افزايش داد و سينماي اروپا نيز از آن پيشي گرفت. به طوري كه امروز سكس در فيلـم هـاي هنـدي نيـز رواج پيدا كرده و اين واقعيتي است كه به دليل استقبال از صحنه هاي سكسي استوديوهاي فيلمبرداري جهان مجبور شـدند تا براي جلوگيري از سقوط به خواسته مردم توجه كرده و آنچه را كه دوست دارند به آنها عرضه كنند. ‌ ‌
هـيـوهـفـنر با آنكه در طول زندگي سه بار ازدواج كرد اما با هزاران زن كه حاضر بودند براي ملاقات با او خود را به آب و آتش بزنند رابطه هاي كوتاه مدت داشت و به گفته خودش فقط با بيش از دو هزار تن از دختران پلي بوي كه با او هـمـكـاري مـي كـردند رابطه جنسي داشت و دخترها و زنان براي آنكه در كنار او باشند با يـكـديگر رقابت شديدي داشتند. او به جاي بادي گارد و محافظ هميشه با چند دختر پلي بوي در حركت بود و در نشستن و خوابيدن هفت هشت دخترزيبا و نيمه برهنه در كنارش بودند. هـيـوهفنر به زنان و دختران علاقه زيادي داشت و زماني كه 82 سال داشت به <سي ان ان> گفت من هرگز بزرگ نمي شوم چون با دختراني سر مي كنم كه اجازه نمي دهند من احساس پيري كنم و هميشه جوان هستم.
‌‌به همين دليل زماني كه او درگذشت در كاخ پلي بوي خودش در لس آنجلس واقع در هولمبي هيلز بود و دختران زيبا رو نيز كه همه روزه از دو طرف او را در ميان مي گرفتند و بوسه بارانش مي كردند در كنارش قرار داشتند و گفتند كه او در آرامش به بستر رفت و با لبخند نيز در شرايط كاملا طبيعي با زندگي 91 ساله خود وداع كرد. فرزندان او از همسرانش يك دختر و سه پسر هستند كه هم اكنون وارثان امپراتوري پدر به شمار مي روند.
بسيـاري از روانشنـاسـان معتقدند كه هيو هفنر در شرايط سخت روحي مردم آمريكا به خاطر جنگ وارد ميدان شد و با مجله اش راهي را انتخاب كرد كه روش آزادگرايي جنسي بود و به بسياري از دختران و پسران و زنان و مردان كمك كرد تا خود را پيدا كنند و اجازه نداد تا به مـاننـد جـوامـع سـربستـه مـردان بـه زنـان نگاه تجاوزگرانه داشته باشند و آن ها را براي آزار و اذيت جنسي تصاحب كنند.
براي نمونه در كشور خودمان شاهد هستيم كـه گـرچـه حجاب اجباري به زنان و دختران تحميل شده اما طبق آمار منتشر شده اي كه توسط خود رژيم انتشار يافته به موازات كاهش آمـار ازدواج، آمـار طلاق و فسـاد بـه صورت وحشتناكي افزايش يافته زيرا به زن به مانند برده جنسي نگاه مي شود و در شرايط به اصطلاح آرام هم مردان با مجوز دولتي مي توانند براي كوتاه مدت زنان و دختران را براي خوشگذراني صيغه كنند كه چنين عملي نيز خود يك نوع فحشا به اصطلاح قانوني به شمار مي رود! ‌