Tehran Magazine Issue # 980 Yalda Bahrami Mrs. Asia USA -California

Yalda Bahrami Mrs. Asia USA -California

 

يلدا بهرامي يك مادر موفق ايراني بر سكوي افتخار بانوي آسيا از كاليفرنيا

نقش يك مادر در جامعه امروزي تنها به خانه داري و پرورش فرزندان نيست. يك مادر مي تواند با شركت در برنامه هاي سياسي ، هنري و اجتماعي سودمند، نام خود را از چارچوب خانوادگي خارج ساخته و نشان دهد كه مي تواند در هر زمينه و رشته اي كه افتخار آفرين است نام خود را در جامعه بر صدر بنشاند ‌‌
اين ايده و هدف خوبي است كه مي تواند معرف مادران نمونه در فعاليت هاي اجتماعي باشد و به آن مهر تائيد زد. اكنون نيز در آستانه روز مادر خوشحالم كه با يكي از اين مادران كه به تازگي به موفقيت چشمگيري دست يافته گفتگويي داشته باشم و خوانندگان عزيز مجله بين المللي تهران را از آن مطلع سازم
اين مادر نمونه كه امسال به عنوان ”بانوي آسيا“ از ايالت كاليفرنيا انتخاب شده و نامش در برخي رسانه هاي آمريكايي به عنوان يك بانوي موفق ايراني چاپ شده “يلدا بهرامي” نام دارد كه سه فرزند به نام هاي “نيلوفر” 25 ساله، “نيما” 26 ساله و “سينا” 27 ساله دارد و توانسته بر روي سكوي قهرماني بانوان جاي بگيرد ‌‌
‌ ‌از يلدا بهرامي مي پرسم كجا متولد شده اي و چگونه روِياي يك بانوي موفق را در سر پروراندي؟ لبخندي مي زند و مي گويد
‌ ‌- روِياي من در جمله “خواستن توانستن است” خلاصه مي شود. من در كرمان متولد شده ام. از همان كودكي به كارهاي ويژه زنان علاقـه داشتـم. مـاننـد آرايـش، زيبـايـي و ورزش، داشـتن اندامي متناسب كه معرف يك زن ايراني موفق و متعهد به آداب و رسوم كشورش باشد. در نتيجه از همان ابتدا برنامه هاي فشن و مد را دنبال مي كردم. خوشبختانه پدر و مادرم و خواهران و برادرم هم با من هم عقيده بودند.
وقتي كه ديپلم خود را گرفتم با شوهرم آشنا شدم كه در آمريكا زندگي مي كرد با هم ازدواج كرديم . تحصيلات او در آمريكا بود و در اوهايو به كار خود در زمينه الكترونيك و صنايع ادامه مي داد و من در زمينه آرايشي و ”ميك آپ“ لايسنس گرفتم و مدتي در اين رشـتـه بـه فـعـاليت ادامه دادم. از آنجا كه توانسته بودم به خواسته ام برسم خوشحال بودم. حتي بعداً لايسنس ”ريل استيت“‌ را هم گرفتم . ‌‌
‌ چه شد كه راهي لس آنجلس شديد؟
‌ -‌به ديدن خواهرم ”بدري كرماني“ كه او هم در رشته ا~رايشي و ميك آپ فعاليت دارد رفتم. او در ساندياگو زندگي مي كند و به دليل حرفه اش با بسياري از چهره هاي مد و زيبايي آشنايي دارد. در اينجا بود كه عكس هاي من به دست خانم ‌Virgelia‌‌ تهيه كننده و برگزار كننده برنامه هاي ملكه زيبايي در لس آنجلس رسيد و او از من دعوت كرد تا در يـكـي از ايـن مـسابقات شركت كنم. ابتدا مـخـالـفت كردم و مي گفتم از من گذشته است. اما خانم Virgelia‌‌مي گفت تو بيش از خيلي از داوطلبان شايستگي داري . همسرم هم كـه در اوهـايـو بـود بـه اينكار اعتقادي نداشت. اما پسرها و دخترم موافق بودند و مي گفتند كه بايد در اين برنامه شركت كنم. در نتيجه تصميم گرفتم و در مسابقه انتخاب ملـكه زيبايي كه در‌ شهر ”روداندو بيچ“‌ تـشـكيل مي شد شركت كنم كه نتيجه آن پيروزي من و انتخاب شدن به عنوان ”بانوي آسيا“ از كاليفرنيا بود. ‌‌
‌ ‌وقتـي كـه تـاج پيـروزي بر سر شما گذاشته شد چه حسي داشتيد؟ ‌‌
-‌حس موفق شدن. چون خواسته بودم تـوانستـه بودم به هدفم برسم. در آن موقع خودم را يك دختر ايراني از خاك كرمان مي ديدم كه به عنوان مادر سه فرزند توانسته بودم اين تاج بر سر بگذارم و به ايراني بودن خودم افتخار كنم. ‌‌
‌ ‌همسرتان چه مي گفت؟ ‌‌
‌ -‌در برنامه شركت كرد و از موفقيت من بـسيار خوشحال شد. اما فرزندانم به دليل مـسئله هاي كاري و درسي نتوانسته بودند خـود را بـه مـراسم كـه در حـضور دو هزار تماشاگر برپا شده بود برسانند. ولي تلفني و با اشك هاي شوق به من تبريك گفتند. چون به هدف خود رسيده بودم و مطمئن هستم كه مـادران ايـرانـي هم اگـر بـخـواهند، خواهند توانست به هر هدف مثبتي كه در سر دارند برسند. ‌‌
‌ ‌فرزندان در چه كارهايي هستند؟ ‌‌
‌ -‌پـسـرهـا در كـارهاي هنري و ماركتينگ هستند و دخترم بازاريابي را تمام كرده و حالا كلاس هاي پوست ، زيبائي و ميك آپ مي رود. ‌‌
‌ ‌هدفت براي آينده چيست؟
‌ -‌فكر مي كنم با دخترم يك مركز زيبايي تأسيس كنيم. چون من به زيبايي و اندام زنان اهميت مي دهم.‌‌
‌بـه قـول ايـنجايي ها ‌ ”هابي“‌ شما چيست؟
-‌ورزش، ورزش. مرتب جيم مي روم و چند ساعتي از روز را با ورزش مي گذرانم. البته به كارهاي اينترتيمنت علاقه دارم و قرار است نهم ماه اكتبر، در جشن مهرگان هيلتون هتل يونيورسال سيتي هم با مجله بين المللي تهران همكاري داشته باشم. ‌‌
‌ ‌شما از ميان چند نفر به عنوان بانوي آسيا از كاليفرنيا انتخاب شديد؟ ‌‌
‌ -‌پنجـاه نفـر بـانـوي زيبا، از تمامي كشورها شركت كرده بودند كه 5 نفرشان هم ايراني بودند. ‌ ‌ ‌
‌‌با آرزوي اينكه در برنامه هاي ديگر هم به عنوان يك مادر ايراني به موفقيت هاي بيشتـري دسـت يـابيـد از شمـا تشكـر و خداحافظي مي كنم. ‌ ‌ ‌
‌ -‌مـن هم بـراي شـما و آقاي شهبد نوري آرزوي موفقيت مي كنم. همچنين در آستانه روز مـادر، به همه مادران فداكار و مهربان ايراني كه توانسته اند بجز وظيفه مادري براي جامعه خود هم فعال و نمونه باشند، تبريك مي گويم.‌
‌ ‌با تشكر دوباره و ديداري مجدد