Tehran Magazine Issue # 984 Medalion Rahimi درخشش ”مدالين رحيمي“ در هاليوود

Medalion Rahimi was born in Los Angeles, California. She is a first generation Iranian-American. Medalion began modeling at the age of four, but begged her mother to stop taking her to castings and instead enroll her in dance classes and in the performing arts. She began playing the piano and started acting in theatre. In 2005, at the age of twelve she landed the role of Cha Cha de Gregorio in the Showboat Theater Company's production of "Grease: The Musical". She went on to land roles in plays like Elmer Rice's "Street Scene" (2009) and "Working" (2010), based on the book by Studs Terkel.

درخشش ”مدالين رحيمي“ در هاليوود
در كنار هياهوهايي كه در باره چهره هاي حرفه اي و پر سابقه ايراني در رشته هاي مختلف كاري به گوش مي رسد گاه با نام دختران و پسراني برمي خوريم كه با هويت ايراني و حفظ نام خانوادگي خود در زمينه هاي هنري و علمي در كشور هاي پيشرفته جهان پيشتازند و بدون جنجال و تبليغات متداول به كار خود ادامه مي دهند. ‌
يكي از اين چهره هاي پنهان در جامعه ايراني “مدالين رحيمي” است كه در هاليوود مي درخشد و با آنكه در بيش از پانزده تاتر ، فيلم و سريال تلويزيوني نقش هاي كوتاه و طولاني حساسي داشته در سكوت هنري به كارش ادامه مي دهد و هر روز به خاطر استعداد و مهارتش در اجراي نقش هاي متفاوت و اثرگذار با قرار دادهاي جديدي از طرف دست اندركاران هاليوودي روبه رو مي شود. ‌ ‌
درخشش فرزندان ايران زمين در جهان نه تنها مايه مباهات است بلكه جاي خوشوقتي است كه اين عزيزان نشان مي دهند مي توان به جاي كجروي هاي متداول زمانه كه بيشتر خانواده ها را نگران كرده، راه درست را انتخاب كرده و با ادامه آن به پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي دست يافت. از آنجا كه هدف معرفي اين چهره هاي درخشان است در اين شماره مجله به معرفي كوتاه ”مادلين رحيمي“ پرداخته شده است.‌ ‌
مدالين رحيمي در يك خانواده اصيل ايراني متولد و از نسل جديد ايراني-آمريكايي به شمار مي رود كه در لس آنجلس متولد شده كه با تشويق و تلاش مادرش از چهار سالگي در كلاس هاي رقص هنرمند معروف ”روحي دنس استوديو“ و هنرهاي نمايشي به آموزش هنر پرداخت. تمركز او بيشتر روي نواختن پيانو و بازيگري در تئاتر بود.
استعداد و توجه مربيان به او سبب شد تا در سال 2005 در سن دوازده سالگي براي اجراي نقش‌ Cha Cha de Gregorio ‌در نمايشي از شركت “موزيكال گريس” انتخاب شد. او سپس در سال 2009 در نمايشنامه ‌ Street Scene ‌و در سال 2010 درنمايش‌  Working‌حضور يافت كه تعجب همگان را به خود جلب كرد. ‌ ‌
در اين ميان تشويق هاي پدر “دكتر كيومرث رحيمي( “دندانپزشك) و مادر “فريبا رحيمي” كه در كار وكالت است، ‌بي تأثير نبود مدالين پس از فارغ التحصيلي از دبيرستان وارد دانشگاه لس آنجلس شد و رشته تئاتر را برگزيد. او در سال 2011 در يك نمايش توليدي دانشگاه به نام Medea‌ ظــاهــر شـد و در سـال 2012 در نمـايـش Georgie Peorgie ‌بازي كرد. ‌ ‌
سـرو صداي بازيگري مدالين سر انجام پاي او را به سريال هاي تلويزيوني كشاند و تهيه كنندگان با او براي شركت در سريال ها قرار داد بستند.
او براي اولين بار در سال 2013 در سريال Boychicks, و بعد ‌
Criminal Minds:Final Shot ‌ظاهرشد و نقش جالبي داشت و در تيتر سريال از او به عنوان ستاره مهمان ياد شده بود.
در سال 2014 درسريال هاي تلويزيوني دختر درياسالار شركت كرد كه يك سريال موفق بود و درباره رمز و راز دختران در خانواده بود. فيلم و سريال هاي بعدي خلبان، دختر جديد و آخرين عروسي بود كه همه در سال 2014 توليد شد و مادلين در آن ها درخشش خــوبــي داشــت. خــودش بـهتـريـن نقـش هـــايــش را زن سـتـيــز در ســال 2013 و ‌ Criticsized‌ در سال 2015 مي داند. يكي از فـيلـمـهاي ديدني مادلين رحيمي فيلم ‌ Misogynist اســت كـه در سـال 2013 نمايش داده شد و او نقش اول فيلم را بازي مـي كنـد.
در حال حاضر مدالين در سريال هاي The Catch, XOXO, ‌ , Before I Fall!, Extraction Still Star-Crossed, يك نقـش هاي كليدي خوبي دارد.مدالين يك بـرادر بـزرگتـر،بـه نـام فـرمان و يك خواهر كـوچكتـربه نام ليلا دارد كه بينشان روابط دوستانه و صميمانه اي بر قرار است.‌