Tehran Magazine Issue # 988 Sasy Mankan

Sasan Yafte, nicknamed "Sasy Mankan", is an Iranian Pop Singer-songwriter. He was born on November 17, 1988 in Ahvaz and has 8 famous video clips. The news agency Reuters called him "one of Iran's best-known underground rap singers"

sasy mankan shahbod noori

مصاحبه اختصاصي مجله تهران با ساسي مانكن

ساسي مانكن خواننده اي كه در ايران جنجال آفريد و به دليل كشيدن پاي او به تبليغات انتخاباتي مهدي كروبي سر و كارش به بازداشت و دادگاه افتاد، به آمريكا آمده تا در زمينه موسيقي فعاليت هاي خود را ادامه دهد ‌ ‌

ساسي مانكن اينك روبروي من در دفتر مجله تهران نشسته و مي گويد كه مي خواهم اولين مصاحبه مطبوعاتي خودم را با مجله تهران انجام دهم تا آنچه را كه واقعيت دارد به اطلاع خوانندگان بي شمار اين مجله برسانم. او مي گويد تا به حال هر چه از قول من نوشته اند درست نيست و اصولاً تا به حال به جز با <بي بي سي> با <من و تو> و شركت در برنامه آن كات در تلويزيون تپش با هيچ رسانه اي صحبت نكرده ام ‌ ‌

چهره واقعي ساسي مانكن با آن چهره اي كه در رسانه هاي داخل ايران از او ياد كرده اند كاملا متفاوت است. ساده و صميمي به نظر مي رسد و حتي كمي خجالتي. زيرا وقتي از او مي پرسم ماجراي خيانت مثلث عشقي كه روي شبكه هاي اينترنتي به خاطر تو اتفاق افتاده بود و حتي گفته شد دختري به نام ”دنيا جهانبخت“ به خاطر تو دست به خودكشي است چيست؟ لبخندي زد، سرش را تكان داد و گفت ‌ ‌

 همه را براي من ساخته اند. من خيانت نكردم و اهل چنين برنامه هايي نيستم من نه با آنها روبرو شده ام و نه قصد دارم آنها را ببينم. داستان از يك چت معمولي شروع شد كه با بيشتر طرفدارانم روي فيس بوك و شبكه هاي  ديگر اينترنتي ارتباط دارم و به محبت ها و تشويق هاي آنها پاسخ مي دهم

پس همه را تكذيب مي كني ؟ ‌ ‌

 بله. من حقيقت را به شما گفتم ‌ ‌

 يعني تمام داستان هاي عشقي كه درباره نامزدي تو بر سر زبان هاست و مي گويند با داشتن نامزد، دوست دختر ديگري هم داري دروغ است؟

 همينطور است. البته آن ها چه فكري در سر دارند من نميدانم ولي من آن را جدي نگرفته ام و نخواهم گرفت

 همينطور مسئله تتوي اسم تو  و خودكشي دنيا؟ اصلاً آن را پي گيري كردي؟ ‌ ‌

 مسئله اي نبود كه بخواهم پي گيري كنم. حتماً يك واكنش احساسي بوده كه باز هم نمي دانم راست است يا دروغ. من فقط شنيدم و ويدئوي آن را بر روي اينترنت ديدم و دنبالش را هم نگرفتم. روي شبكه هاي ارتباطي در اينترنت هر كسي هر چه دلش خواهد مي نويسد. آنچه كه نوشته مي شود دليل بر آن نيست كه همه آنها درست باشند. بدون مدرك و سند كه نمي شود هر چيزي را باور كرد ‌ ‌

 قصد ازدواج داري؟

 هر انساني دوست دارد ازدواج كند. من هم وقتش برسد حتماً ازدواج خواهم كرد

 شخص به خصوصي را در نظر داري؟ 

‌ هنوز نه؟ ‌ ‌

 در زندگي يك خواننده جنجالي و جوان حتماً بايد افرادي به خصوصي وجود داشته باشند ‌ ‌

 شكي نيست. همه جوان ها به نوعي درگير آن هستند. ولي ازدواج مقوله ديگري است ‌ ‌

 بگو ببينم نام ”ساسي مانكن“ از كجا به ذهن تو رسيد؟ در كار مانكني بودي يا با مانكن ها سر و كار داشتي؟ ‌ ‌

هيچكدام. جوان بودم و اين اسم به نظرم جالب آمد و براي خودم انتخاب كردم

نام اصلي من “ساسان يافته” است و در اهواز هم متولد شدم ‌ ‌

 موسيقي را هم در اهواز آموختي؟

مـن مـوسيقـي را دوست داشتم و به دنبالش رفتم. هدفم موسيقي پاپ بود ‌ ‌

 كجا به دنبالش رفتي؟ منظورم اين است كه پيش چه كسي آموختي؟ ‌ ‌

 من خودم موسيقي را ياد گرفتم ‌ ‌

 يعني اينكه با نت و زبان موسيقي آشنا نيستي. درسته ؟

 هنوز نه. نت را نمي دانم

 نمي خواهي آن را ياد بگيري؟

 الـبـتـه كـه مي خواهم منتظر فرصت هستم ‌ ‌

 اين فرصت را كجا و كي به دست خواهي آورد؟ مرتب در گردشي. از ايران كه خارج شدي اول كجا رفتي؟ ‌ ‌

 مالزي. حدود يك سال و نيم آنجا بودم بعد به دبي و تركيه رفتم. مدتي هم آنجاها بودم تا سرانجام به لندن رفتم و مقيم آنجا شدم. الان هم به آمريكا آمده ام تا كارهاي جديدي ارائه دهم و چند كنسرت بگذارم

 داستانت با مهدي كروبي چه بود؟

 تـوسـط يـك نـفـر از نزديكانش براي كارهاي تبليغاتي او در نظر گرفته شدم ‌ ‌

 چرا؟

  نمي دانم. خواستند من هم قبول كردم. البته تاوان آن را هم دادم ‌ ‌

 شنيدم سر و كارت به سپاه هم افتاد و به زندان هم افتادي؟

 زنداني نشدم. چند بار بازداشت شدم كه هر بار حدود يك هفته اي در بازداشتگاه بودم و بعد كه ديدند من آن طور كه فكر مي كنند نيستم آزادم كردند و به مالزي رفتم. كلاً دادگاه من دو سال طول كشيد ‌ ‌

 ببينـم كـروبـي از آهنـگ هـاي تو خوشش آمده بود كه براي تبليغات ازت دعوت كرد؟ ‌ ‌

 با خنده) فكر نمي كنم او به آهنگ هاي من گوش مي كرده. چون بين جوان ها مطرح بودم آقاي ”الياس حضرتي“ از طرف او با من تماس گرفت كه در كارهاي تبليغاتي انتخاباتي كروبي شركت كنم ‌ ‌

 تو سر و كارت هم به نوعي به نوه هاشمي رفسنجاني افتاده كه مي گويند در كار مد اسـت و عـاشـق تـو شـد و آن مـاجـراي خودكشي. جريان چيست؟ ‌ ‌

  •  ماجراي در كار نيست و همه شايعه ها را برايم درآورده اند

 پس اين عكس هايي كه چاپ كرده اند چيه؟ به خصوص كه مانكن هم هست و اسم تو هم ساسي مانكن هست ‌

 فتوشاپ هست ‌

 صدات داره ضبط مي شه

مي دونم. دارم مي بينم

پس ملاحظاتي در كار نيست؟

 نه

 خب ببينم قانوني از كشور خارج شدي؟ ‌ ‌

 بله ‌

در طول اين چند سالي كه فعاليت داشتي نقطه اوج تو در كجا قرار داره؟ در ايران، مالزي؟ تركيه؟ لندن يا آمريكا؟

 به طور كلي در خارج. در لندن يك كنسرت گذاشتم كه سولدات شد. در آمريكا بـيـشتر كنسرت داشتم و به زودي در لاس وگـاس و نـوكـيـا تـيـاتـر هم كنسرت دارم. كـنـسرت هايي هم در كانادا، دبي و سوئد داشتم كه همه با موفقيت همراه بود ‌ ‌

 در ايران روي صحنه نرفتي؟

در ايران اجازه نداشتم. مجوز نداده بودند. براي همين تمام آهنگ ها روي سايت ها پخش مي شد. از جمله راديو جوان

 فكر مي كنم حدود بيست آهنگ اجرا كرده باشي؟

 شايد هم بيشتر ‌ ‌

 با كدام آهنگساز و شاعر كار مي كني؟ ‌ ‌

باهيچ كس. خودم ملودي مي سازم. خودم هم شعر مي گويم ‌ ‌

 جالب است! حتماً ساز هم مي زني؟

 بله گيتار مي زنم. پيانو هم شروع كرده ام. دارم ياد مي گيرم

 با اين همه استعداد چه برنامه هايي براي آينده داري؟

 با مدير برنامه هام <شهرام نورز> تلاش مي كنيم بهترين برنامه ها و اجراها را روي صحنه داشته باشيم. چون هدفمان اين است كه به مردم چيزهاي تازه ارائه دهيم. به خاطر همين باند خوبي تشكيل داده ايم ‌ ‌

 دوســت داري در بــرنـامـه هـاي خصوصي مثل مهماني ها و جشن ها شركت كني؟ ‌ ‌

 هنوز در اين مورد فكر نكرده ام. ممكنه پس از اجراي كنسرت ها برگردم لندن

 با خوانندگان مقيم لس آنجلس و داخل ايران هم تماس داري؟

بله دارم ،با بيشتر شون دوست هستم و بزودي هم با گروه جنجالي بلك كتز كنسرت دارم ‌

 خب كمي از آلبوم جديدت بگو

 – آلـبوم جديدم كه سخت براي خوب شدنش تلاش مي كنم فكر مي كنم پائيز يا اوايـل زمـسـتـان وارد بازار بشه. اين آلبوم مجموعه هشت آهنگ جديده و يك آهنگ هم دارم كه همين جمعه پخش مي شه. يعني اول جولاي با اسم <يه كم يه كم.> شعر و ملودي از خودمه و نويد ميرزايي آن را تنظيم كرده است ‌ ‌

 نويد ميرزايي اينجاست؟ ‌ ‌

نـه در ايـران زنـدگـي مـي كنه. تمام آهنگهاي من توسط او تنظيم مي شه ‌ ‌

 آهنگ <يه كم يه كم> جمعه از كجا پخش مي شه؟

 از راديو جوان ‌ ‌

 خب. پيامي براي طرفدارانت داري؟

‌ پيام من اينه كه براشون آرزوي سلامتي و موفقيت دارم. هر چه هم كه در اين مصاحبه شنيدند حرف هاي واقعي منه و به شايعات و جنجال هاي اينترنتي توجه نكنند

 پس تا ديدار بعدي و خبرهاي تازه خداحافظي مي كنيم ‌ ‌

 خداحافظ

شهبد نوري