Tehran Magazine Issue # 1001 Dr. Alex Naghibi

Dr. Alex Naghibi For Mission Viejo City Council have been a businessman in Orange County for the past three decades and a director and president of two associations, and have implemented many capital improvements and kept the association fees as low as possible for years and watch our delinquencies.

 Mission Viejo ‌دكتر ”آلكس نقيبي“ كانديداي انجمن شهر ‌
پرچمدار رفاه و آسايش شهروندان اين منطقه

  ”ميشن ويه هو“ ‌ Mission Viejo‌ يكي از مناطق زيباي جنوب كاليفرنياست كه بسياري از ايرانيان اين منطقه را براي زندگي و ادامه كار خود انتخاب كرده اند. ‌ ‌اما اين منطقه زيبا و پر رونق از نظر مسكن و تجارت با يك سري مقررات قانوني گره خورده كه باز كردن چنين گره هايي در برخورد با مشكلات روزمره و درميان مصوبات قانوني ايالات متحده آمريكا كار آساني نيست و مردم در حل آن ها به افرادي آگاه و قاطع نيازمند هستند كه از هر نظر مورد اعتماد آنها باشند
خوشبختانه در اين ميان مردي با تجربه هاي فراوان و داشتن تحصيلات عاليه در زمينه حقوقي پرچم همكاري با مردم اين منطقه را بلند كرده كه اكثر ايراني ها با نام و چهره او آشنا هستند و در طول سال ها خدمت به جامعه ايراني اعتماد و وفاداري خود را به اين جامعه به اثبات رسانده است ‌
اين چهره خوشنام، ”دكتر الكس نقيبي“ نام دارد كه هم اكنون خود را كانديداي ايراني تبار انجمن شهر ميشن ويه هو كرده و شعارش اين است كه هر شهروندي به ويژه شهروندان ايراني عزيز سزاوار آسايش و آرامش در زندگي هستند
اين شعار، شعار تازه دكتر آلكس نقيبي نيست كه خود را براي عضويت انجمن شهر ميشن ويه هو كانديد كرده بلكه او از ابتدا و از زماني كه با نام <مرد اول وام> در لس آنجلس بزرگ به فعاليت پرداخت در زير سايه چنين شعاري در فكر آسايش و آرامش هموطناني بود كه در آغاز مهاجرت در فكر خريد خانه و محل كار بودند و او با صبر و حوصله و پشتكار در رفت و آمد به بانك ها براي هموطنان مهاجر خود خانه و محل كار خريد و آنها را در مسير زندگي راحتي انداخت ‌ ‌
براي شناسايي بيشتر با دكتر الكس نقيبي فقط كافي است به اين نكته اشاره كرد كه او پس از پايان تحصيلات عاليه خود دررشته حقوق براي تدريس به دانشگاه هاي مختلف جنوب كاليفرنيا دعوت شد تا تجربه هاي آموخته هاي خود را درزمينه امور وام و دعاوي ملكي و حقوقي در اختيار دانشجويان قرار دهد. ‌
او خود در اين رشته ها از دانشگاه رتبه اول را دريافت كرده بود و هم اكنون معاونت دانشگاه ‌
American Heritage
University of Southern California
‌را به عهده دارد. ضمن آنكه او در طول سال ها بارها به دريافت جايزه نائل آمده و يا به همكاري با دانشگاه ها دعوت شده است. خود او مي گويد: سي سال است كه افتخار همكاري و تدريس در دانشگاه ها را دارم

زماني كه با توجه به اين مشغله فراوان از او مي پرسم پس چه وقتي براي مراجعان خود به دفتر داريد؟ مي گويد: ‌ ‌
– خوشبختانه در دفتر من وكلايي فعاليت دارد كه از همكاري با آنها خوشحال هستم. از جمله ‌ Mark Shafer‌ كه در دفتر لاگونا هيلز ‌ Laguna Hills‌ فعاليت مي كند. اين دوستان با نهايت خرسندي به كار خود ادامه مي دهند و توانسته اند بهترين ارتباط دوستانه و رضايتمندانه را با مراجعين به دفتر فراهم آورند كه من از اين بابت خوشحالم. ‌ ‌
با چنين پاسخي در مي يابم كه دكتر آلكس نقيبي با هدف خدمت به مردم خود را براي عضويت شهر ميشن ويه هو نامزد كرده و اكنون وظيفه ايرانياني است تا به او كه او را مي شناسند و از همكاري هاي او بهره ها برده اند را C ي بدهند تا هموطني را كه در راستاي خواسته هاي مردم قدم برمي دارد وارد انجمن شهر ‌ Mission Viejo ‌كنند. به همين خاطر از او مي پرسم: ‌ ‌
* بعد از پيروزي و رسيدن به رياست شوراي شهر ميشن ويه هو اولين قدم هايت چه خواهد بود؟ لبخند مي زند و مي گويد:
– خدمت و خدمت. ‌ ‌
* بيشترتوضيح دهيد.
– ايجاد كار براي بيكاران، گشايش مراكز تفريحات سالم. گسترش مراكز بهداشتي، همكاري با پليس براي تأمين آسايش و رفاه بيشتر شهروندان و حمايت از حق و حقوق ايراني هايي كه نياز به مدافعان قانوني دارند. ‌ ‌
* از دكتر آلكس نقيبي كه در آمريكا با فراز و نشيب هايي روبرو بوده و از دانشگاه هاي معتبرآمريكا مدارك تخصصي تا درجه فوق دكتراي حقوق گرفته و در چند كالج و دانشگاه تدريس مي كند، مي پرسم چه سالي وارد آمريكا شديد؟ ‌ ‌
– سال 1974 و از آن روز تا به امروز لباس رزم خودم را براي خدمت به مردم و جامعه از تن درنياورده ام. ‌ ‌
* وقتي مي گوئيد لباس رزم، يادم به ورزشكاران رزمي مي افتد.
– بي دليل نيست. چون من در كار ورزش هاي رزمي بودم و حتي به كمر بند مشكي دان 5 هم رسيدم. قهرمان كاراته هم شدم. ‌ ‌
* جالب است. بي دليل نيست كه مي گويند عقل سالم در بدن سالم است. ‌ ‌
– اين فعاليت ها مربوط به سال هاي اوليه بود و بعد راهي دانشگاه ها شدم تا خدمات خودم را در جامعه و ميان مردم توسعه دهم. ‌ ‌
* ورود شما به كدام شهر بود؟ لس آنجلس؟ ‌ ‌
– خير. ورود من به شهر نورمن در اكلاهما بود كه بعد از فراگرفتن زبان انگليسي در دانشگاه معروف اكلاهما استيت يونيورسيتي و قبول شدن با رتبه 9 به دانشگاه <فيلپ>‌ Phillips ‌كه الان دانشگاه ايالتي آمريكا شده رفتم و در سال 1978 در رشته زبان انگليسي و مديريت ليسانس گرفتم. يك سال بعد هم فوق ليسانس در رشته مديريت را در همين دانشگاه گرفتم. در سال 1981 بعد از تولد پسرم به كاليفرنيا آمدم و در رشته مديريت و اقتصادPh.D‌ گرفتم. در سال 1999 از پسرم خواستم كه به دانشگاه حقوق برود و او مرا به رقابت در رفتن به دانشگاه حقوق دعوت كرد. به او توضيح دادم كه من دارنده ‌Ph.D ‌هستم و ديگر احتياجي نيست به دانشگاه بروم. بهر حال براي اينكه او به دانشگاه حقوق برود به دانشگاه معروف ‌
Trinity Law School‌رفتم و در مدت 3 سال موفق به دريافت دكتراي حقوق شدم و با رتبه Trinity Scholar Award‌در سال 2003 فارغ التحصيل شدم.
خوشبختانه پسرم هم سال بعد وارد دانشگاه حقوق شد و او هم به دريافت دكتراي حقوق در سال 2004 نايل شد و از او خواستم كه براي فوق دكترا اقدام بكند ولي گفت كه اخيرا به دريافت فوق ليسانس در‌ MBA‌مديريت نايل شده و ديگر اشتياقي به ادامه تحصيل ندارد. ‌ ‌
من در سال 2013 وارد دانشگاه معروف و معتبر ‌ Thomas Jefferson School of Law ‌شدم و در عرض يك سال و نيم موفق به دريافت فوق دكتراي خودم در رشته ورشكستگي و حقوق بين الملل شدم كه يكي از شاگردان اول در بين 750 دانشجو بودم و از رئيس دانشگاه لوحه اي مخصوصي دريافت كردم. اخيراً هم امتحان مشكل اخذ وام را گذراندم تا انشاءالله بتوانم هم در قانون و هم در كار وام و ريل استيت به هموطنانم كمك بكنم. اكنون هم كه كانديد شوراي شهر ميشن ويه هو شده ام تا از اين طريق هم در خدمت هموطنان باشم. ‌ ‌
* مرحله اي كه سرنوشت ساز است و اگر ايرانيان همت كنند و به شخص مورد اعتماد خود كه سوابق همكاري شيريني با او دارند راCي بدهند، مطمئناً در سمت رياست شوراي شهر ميشن ويه هو منشاء خدمات مؤثري خواهد بود كه تا سال ها به يادگار خواهد ماند. با اميد موفقيت فراوان براي شما.
– همچنين براي شما و مجله خوب و خواندني تهران