Tehran Magazine Issue # 1006 Dr Annette Tamraz Miss Asia 2016

Dr. Annette Tamraz, DPT, MPT, OCS, physical therapist, is the founder and manager of Flex Motion Physical Therapy.

Media Alert – Press Release 

 ‌Flex motion‌ دكتر آنت تمرز مدير مركز توانبخشي گلندل

Annette Tamraz

براي اولين بار در مسابقه انتخاب بانوي آسيا شركت مي كند
 داستان انتخاب دخترشايسته جهان به سال 1951 برمي گردد كه براي اولين بار توسط شخصي به نام <اريك مارلي> در انگلستان برپا شد و با مرگ او برگزاري چنين مسابقه اي به همسرش <جوليا مارلي> واگذارشد تا هر ساله به انجام آن مبادرت ورزد ‌ ‌
اين مسابقه كه تبديل به يك مسابقه بين المللي از نظر زيبايي شده بود در سال 1980 كه بينندگان زيادي جريان مسابقه را از تلويزيون تماشا مي كردند، تغييرات عمده اي يافت و در كنار نام انتخاب دختر شايسته جهان يك شعار افزوده شد تا معيار انتخاب دختر شايسته جهان تنها زيبايي نباشد. بنابراين در آزمون هاي انتخاب معيارهايي همچون شخصيت، هوش، روابط اجتماعي، حضور ذهني، حاضر جوابي، توانايي هاي ورزشي، معلومات عمومي، مهارت ها و استعداد شركت كننده اضافه شود
در اين مسابقات بيش از140 كشور جهان شركت مي كنند و هر سال ميليون ها بيننده شاهد پخش برنامه هاي انتخاب دختر شايسته سال جهان از شبكه هاي تلويزيوني هستند
در كنار اين مسابقات، مسابقات ديگري نيز به صورت داوطلبانه انجام مي شود كه صد البته برپائي آن با هدف ويژه اي همراه است و چنين هدفي راه ترقي و پيشرفت را براي شركت كنندگان در مسابقات باز مي كند
يكي از اين مسابقات، مسابقه اي است به نام ”انتخاب بانوي آسيا“ كه چهره فعال اجتماعي لس آنجلس دكتر <آنت تمرز> در آن شركت مي كند
خانم دكتر<آنت تمرز> چهره فعالي است كه پنج روز در هفته را در مطب خود كه تبديل به يك مركز توانبخشي معروف در گلندل شده به رسيدگي به بيماران و مراجعه كنندگان خود كه نياز به فيزيكال تراپي دارند مي پردازد و بقيه اوقات خود را صرف انتخاب بانوي شايسته آسيا مي كند
*از دكتر <آنت تمرز> مي پرسم
چه شد كه به فكر شركت در چنين مسابقه اي افتاديد؟ ‌ ‌
– فشار و محدوديت هايي كه هر روزه زندگي را بر زنان كشورهاي منطقه آسيايي تنگ مي كند و خبرهاي مربوط به آن را مرتب از رسانه ها مي شنويم. علت برپايي مسابقه انتخاب بانوي شايسته آسيا هم به دليل است. زيرا شركت در اين مسابقه به مردان و زنان كشورهاي پيشرفته و مترقي مانند آمريكا و كشورهاي اروپايي نشان مي دهد كه طرز فكر زنان كشورهاي آسيايي كه در زير سركوب و اختناق و فشار به تلاش خود براي رهايي و رسيدن به آزادي ادامه مي دهند، چگونه است و بدانند كه اين زنان در چه شرايط سختي به زندگي ادامه ميدهند
* تاكنون براي شركت در فينال اين مسابقه چند نفر انتخاب شده اند؟ ‌ ‌
 55 نفر كه همه از كشورهاي آسيايي هستند مانند: پاكستان، تاجيكستان، هند و.

 از ايران هم شركت كرده اند؟ ‌ ‌
 بله سه نفر. ‌ ‌
 مسابقه دقيقا ًدر كجا و كي انجام خواهد شد؟ ‌ ‌
 شنبه 19 نوامبر از ساعت 5 تا 9 در مركز هنري‌
Redondo Beach ‌واقع در
Manhattun Beach Blvd‌ 1935 ‌ ‌
 به برنده ها چه جوايزي اهداء مي شود؟ ‌ ‌
 اسكالرشيب هاي دانشگاهي تا بتوانند به تحصيلات عاليه خود ادامه دهند. ‌ ‌
 ديدن مسابقه براي عموم آزاد است؟ ‌ ‌
بله. بليط هاي ورودي 50 دلار و 75 دلار است و بليط ويژه پارتي بعد از مسابقه 120 دلار تعيين شده است.
 حتماً موزيك هم در خلال برنامه ها اجرا مي شود؟ ‌ ‌
بلـه احـتمالاً مسابقه با موزيك هاي جالبي همراه خواهد بود. ‌ ‌
 جـالـب اسـت! از مـديـريـت مركز تـوانبخشي تا شركت در مسابقه انتخاب بانوي شايسته آسيا در آمريكا. ‌ ‌
 به نظر من ورزش روحي و جسمي با يكديگر ارتباط مستقيم دارد و به همه كمك مي كند. ‌ ‌
 همينطور است. با شما موافقم. خانم دكتر آنت تمرز شهر تولد شما كجاست؟ ‌ ‌
 من در تهران به دنيا آمدم و در سال 1984 از ايران خارج شدم. ‌ ‌
 مستقيم وارد آمريكا شديد؟ ‌ ‌
 خيـر به ارمنستان رفتم و هفت سال درآنجا ماندم.
 چه مي كرديد؟ ‌ ‌
 چون از نوجواني به فكر پزشكي بودم در ارمنستان درس مامايي را دنبال كردم و به اين كار ادامه دادم. اما وقتي به آمريكا آمدم رشته خودم را تغيير دادم و به دانشگاه رفتم.
من ابتدا وارد
‌ California State University ‌شـدم تـا فـوق ليسـانـس خـودم را دررشتـه فـيـزيـكـال تراپي بگيرم. بعد از آن وارد ‌ Western University‌ شدم و در رشته علوم پزشكيHealth Sciences‌دكتراي خودم را در فيزيكال تراپي گرفتم ‌ ‌
 پشت كارتان قابل تقدير است ‌
 اين خواسته خودم بود و بايد به آن مي رسيدم. چون هميشه به چنين زماني فكر مي كردم كه در لباس پزشكي در خدمت جامعه بـاشم. ‌* شـمـا نه تنها يكي ايراني – ارمـنـي فعال و مسئول هستيد بلكه در خـانـواده هم بـه عـنوان مادري مسئول شناخته شده ايد كه دو فرزند را در خلال فعاليت هاي شبانه روزي به بهترين شكل تربيت كرده ايد
 من مثل هر مادري به فرزندانم افتخار مي كنم و اميدوارم هر دو در آينده در خدمت جامعه باشند
 شنيده ام كه شما اخيراً برنده جايزه اي شده ايد. ممكن است در اين مورد توضيح بدهيد؟
 هشتـم اكتبـر گـذشتـه بود كه جايزه ‌2016 Woman In Style‌ طـــــي مـراسمي در هتل مريات سانتاباربارا به من تعلق گرفت
 از آنجا كه هر قدمي بدون دليل و هدف برداشته نمي شود، مي خواهم بدانم چـه انگيزه اي باعث شد كه يك دختر جوان ايراني- ارمني برخلاف عده اي از دخترها كه به سوي مادلينگ و كارهاي هنري مي روند، به طرف رشته پزشكي كشيده شد؟ ‌ ‌
 من هم مثل همه دخترها عاشق هنر و زيبايي و فشن هستم و يكي از دلايل آن هم شركت در مراسم انتخاب بانوي شايسته آسيا در آمـريـكـاست كه براي آن خيلي زحمت كشيده ام. ولي مسئله پزشكي مسئله اي بود كه هميشه مرا به سوي خود جذب مي كرد زيرا از ديدن بيماران و مردماني كه از درد رنج مي بردند به سختي ناراحت مي شدم و همين باعث شد به سوي رشته فيزيوتراپي بروم تا بتوانم به بيماران خدمت كنم و آنها را درمان نمايم
 حالا در مورد فعاليت هاي خودتان در مــركــز تــوانـبـخـشــي گلـنــدل يــا ‌ Flex motion ‌بگوئيد؟ ‌ ‌
 مــن در مــركــز تــوانبخشـي گلنـدل ‌Flex motion ‌بــا ورزش درمــانــي و تجهيزات كاملي كه تهيه كرده ام درد زانو، صـدمـات بـدنـي، پوكي استخوان، دردهاي پـشـت و گـردن، دردهـاي لـگن و مفاصل، حوادث ناشي از كار، اختلالات در ستون فقرات و عدم تعادل در راه رفتن را معالجه و برطرف مي كنم و همچنين عوارض پس از جراحي هاي ارتوپدي بيماران را كاهش مي دهم و ازشدت دردهاي عضلات و رباط ها مي كاهم
 بدين ترتيب تيم ورزيده شما هر روز در حال فعاليت است و شما هم با رسيدگي به بيماران و مديريت مركز توانبخشي ‌
Flex motion ‌و با توجه به برنامه اي كه بـراي شـركـت در مسابقه انتخاب بانوي شـايـسـتـه آسيا داريد، نبايد فرصت سر خـاراندن داشته باشيد. يك چهره كاملاً فعال در شبانه روز هستيد
 باور كنيد اين فعاليت ها بيشتر به من انـرژي مـي دهـد و وقـتي مي بينم مراجعه كنندگان مركز توانبخشي را با سلامت و شادي ترك مي كنند خستگي كاملاً از تنم در مي رود. البته من به ورزش به ويژه به كوهنوردي و كـمـپـيـنـگ هم عـلاقـه دارم و بـه هنگام كـوهـنـوردي و بـيـابـان گـردي بـه تيم هاي ورزشكار در بسته بندي كوله پشتي ها و جمع آوري و چيدن وسائل كمپينگ و كوهنوردي كمك مي كنم.
 پـس يكي از رموز موفقيت شما ورزش است كه در هر شرايطي و در هر سني راهگشاست.
 با شما كاملاً موافقم.
 چون مي دانم قرارهاي كاري مهمي داريد با شما تا ديدار بعدي در برنامه مراسم انتخاب بانوي آسيا و با اميد به برنده شدن شما خداحافظي مي كنم و برايتان مـوفقيت هاي بيشتر همراه با سلامتي و انرژي بيشتر آرزو مي كنم ‌ ‌
 من هم از شما و مديريت مجله خوب تهران تشكر مي كنم

 

Dr. Annette Tamraz, DPT, MPT, OCS, physical therapist, is the founder and manager of Flex Motion Physical Therapy.

She graduated as a Doctor of Physical Therapy from Western University of Health Sciences. Before that she received her Master in Physical Therapy and Bachelor of Science in Physical Therapy from California State University, Northridge.

After graduation, she attended courses and seminars on orthopedic manual therapy and continues post graduate work in orthopedics physical therapy. Dr. Tamraz is Board Certified Orthopedic Specialist.

She is a strong advocate of fitness and partners with her patients to help them reach their optimal level of conditioning goals.

Annette is an active member of the American Physical Therapy Association, Orthopedic and Private Practice Sections.

She has held the position of team leader in several fund raising events for the Arthritis Foundation ArthriMEDS and Aids Project Los Angeles.

In her leisure time, she enjoys running, golf, rock climbing, hiking, camping and backpacking. Like her company motto, Annette believes “life is good in motion!”

  • Doctor of Physical Therapy
  • Masters, Physical Therapy
  • American Board Certified Orthopedic Specialist
  • Member, American Physical Therapy Association
  • Team leader, Arthritis Foundation