Tehran Magazine Issue # 1017 Donald John Trump

Donald John Trump is an American businessman, television personality, politician, and the 45th President of the United States.

آمريكا در جشن رياست جمهوري
ايران در شوك فروپاشي ساختمان پلاسكو

گزارش از: سعيد ‌ ‌
• مرام سوگند رئيس جمهور جديد آمريكا در حالي اجرا شد كه ميليون ها بيننده چشم به كنگره آمريكا محل اجراي مراسم و تلاش مأموران آتش نشاني براي يافتن اجساد مردم و آتش نشانان در زير آوار ساختمان پلاسكو در تهران بودند. ‌ ‌
آتش سوزي و انفجارهاي پايه اي در ساختمان هفده طبقه پلاسكو كه شبيه به فروپاشي برج هاي دوقلوي تجارت در آمريكا در ابعاد كوچكتري بود با چندين ساعت تفاوت همزمان با مراسم سوگند دونالد ترامپ رئيس جمهور منتخب آمريكا بود كه اين مراسم هم با اعتراضات گسترده اي توسط مردم در خيابان هاي واشنگتن دي سي و شيكاگو همراه شد و با مقاومت شديد پليس روبرو گشت. صحنه هاي برخورد مردم با پليس كه با پرتاب اشك گازآور و حضور تانك ها در خيابان ها همراه بود صحنه روزهاي آغازين انقلاب اسلامي را در ايران تداعي مي كرد كه تقارن چنين حوادثي را سئوال برانگيز مي ساخت. ‌ ‌
آتش سوزي در ساختمان پلاسكو و نمايش فيلم هايي كه مرتب در شبكه هاي مجازي پشت سر هم قرار مي گرفت انفجار كامل پايه اي ساختمان را در چند نقطه به خوبي نشان مي داد كه طبيعتاً شايعاتي را به همراه داشت و دارد. آنچه كه براي مردم و جامعه آتش نشانان تأسف برانگيز و غير قابل تحمل بود از دست دادن جان عده اي بيگناه بود كه در اين حادثه ناگهاني فدا شدند و هنوز از نام و نشان آن ها خبري نيست. اما پخش اخبار متناقض مردم را خشمگين و عصبي كرده و اعتراضاتي را به دنبال داشته است. در اين ميان تنها پيام تسليت هاي مردم به يكديگر و خانواده هاي مفقود شدگان است كه مرتب رد و بدل مي شود رد و شاهد آن در شبكه هاي مجازي هستيم. ‌ ‌
خبرهاي مربوط به پس لرزه هاي اين فاجعه ملي مانند تلاش براي درهم شكستن بقاياي ستون هاي آهنين و اصلي اين ساختمان و دست يابي به اجساد قربانيان همزمان با مراسم تحليف دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا كه مستقيما از شبكه هاي تلويزيوني پخش مي شد گاه به صورت زير نويس نشان داده مي شد و اين در حالي بود كه دونالد ترامپ اعلام مي كرد ما تروريسم اسلامي را به زودي نابود خواهيم كرد. دونالد ترامپ در مراسم تحليف خود نطقي را كه سياستمداران و رسانه ها انتظار داشتند نكرد و به مانند نطق هاي انتخاباتي خود سخناني گفت كه قبلا گفته شده بود و همه با آن آشنايي داشتند.
در مراسم تحليف دونالد ترامپ چهل و پنجمين رئيس جمهوري آمريكا، باراك اوباما، بيل كلينتون، جورج بوش و جيمي كارتر روساي جمهوري سابق به اتفاق همسرانشان حضور داشتند. در سمت چپ جايگاه چهره هاي مهم سياسي آمريكا از حزب جمهوريخواه قرار گرفته بودند و در سمت راست كه دونالد ترامپ به اتفاق اعضاي خانواده اش در آن حضور داشتند چهره هاي سياسي حزب دموكرات ايستاده بودند. ‌ ‌
پيش از آنكه دونالد ترامپ براي اداي سوگند در مقابل كنگره آمريكا و بناي يادبود آبراهام لينكلن در واشنگتن حضور يابد باراك اوباما و همسرش كاروان او را همراهي كردند. ‌ ‌
با آنكه باران مي باريد تخمين زده شد كه حدود 900 هزار نفر براي بازديد از مراسم در فاصله هاي دور در اماكن ويژه اي جا گرفته بودند. تدابير امنيتي بسيار شديد بود و در تظاهراتي كه در خيابان هاي واشنگتن عليه دونالد ترامپ برپا شد پليس مجبور شد از گازاشك آور و سپر محافظني استفاده كند. مردم شيشه ها را مي شكستند و سطل هاي زباله را در خيابان رها مي ساختند تا مانع عبور خودروهاي ضربتي پليس و ماموران امنيتي شود. گفته شده كه بيش از 90 نفر دستگير شده اند. پس از مراسم تحليف و سوگند دونالد ترامپ و افراد خانواده براي صرف ناهار به ساختمان كنگره رفتند و باراك اوباما با همسرش سوار هليكوپتر شد تا براي استراحت با هواپيماي رياست جمهوري عازم پالم اسپرينگ شوند. ‌ ‌
ترامپ در سخنان خود گفت: عظمت را به آمريكا باز مي گردانم و تروريسم اسلامي را نابود مي كنم.
‌او همچنين وعده هاي شيريني داد كه گرچه تكراري بود اما كف زدن طرفدارانش را به همراه داشت. ‌ ‌
او گفت امروز روز جشن ملت آمريكاست و بايد در اين جشن شادي كرد و به عظمت آمريكا انديشيد. اما در چنين روزي كه دونالد ترامپ آن را روز جشن ناميد در ايران عزاي عمومي بود و مردم همچنان در شوك آتش سوزي و فروپاشي ساختمان پلاسكو كه تعداد زيادي را در خود بلعيده مانده اند و براي قربانيان اين فاجعه عزاداري مي كنند. ‌ ‌
در چنين وضعيتي عده زيادي مي پرسند: گره كور روابط ايران و آمريكا كه از سال 1979 به وجود آمده و گاه حوادثي مشابه هر دو كشور را خصمانه با هم روبرو مي سازد چه زمان باز خواهد شد؟ اما اين سئوالي است كه هنوز بعد از نزديك به چهل سال پاسخي براي آن وجود ندارد و گزينه ها مرتب در حال تغيير است… ‌