Tehran Magazine Issue # 1041 Mesriani Law Group California’S MOST TRUSTED LAW FIRM

Mesriani Law Group California'S MOST TRUSTED LAW FIRM

 دفاتر وكالت دكتر رادني مصرياني  وكيل رسمي و دلسوز جامعه ايراني
مورد اعتماد ترين شركت حقوقي كاليفرنيا
با بيش از 00 1‌ ميليون دلار خسارت دريافتي براي مولكين خود

گفت و گو از: سعيد ‌ ‌
بدون شك اگر قرار باشد در لس آنجلس بزرگ از وكلايي نام ببريم كه در تصادفات، صدمات بدني و امور كارمند و كارفرما خبره و داراي سوابق طولاني و مؤثر باشد يكي از آنها، دكتر ”رادني مصرياني“ خواهد بود كه سال ها به عنوان وكيل رسمي دادگاه هاي كاليفرنيا و فدرال فعاليت مي كند. ‌ ‌
تـخـصــص و مـهـارت هـاي دكتـر رادنـي مصرياني باعث شده تا گروهي از افراد باتجربه و متخصص را به همكاري دعوت كند. او هم اكنون در چند دفتر بزرگ كه در نقاط كليدي كاليفرنياي جنوبي واقع شده در كنار همكاران باتجربه خود در حل مشكلات حقوقي هموطنان خود مي كوشد.
پـرونـده هـايـي كـه در دفـاتـر دكتر رادني مصرياني باز شده معمولاً از جمله پرونده هايي است كه رسيدگي به آنها كار هر كس نيست و تنها دكتر مصرياني و همكارانش هستند كه مي توانند آنها را به ثمر رسانده و با گرفتن حق و حقوق موكلان خود همه را راضي و شادان به خانه هايشان بازگردانند. ‌ ‌
دكتر رادني مصرياني مي گويد: برخي از پرونده ها چنان پيچيده و سر در گم است كه كمتر وكيلي مي تواند براي آن وقت بگذارد و آن را به نتيجه برساند. معمولاً چنين پرونده هايي به موكلان برگشت داده مي شود زيرا وكلا حاضر نيستند براي چنين پرونده هايي وقت تلف كنند و بيشتر به سراغ پرونده هايي مي روند كه راحت و بي دردسر است. اما دفاتر ما به دليل وجود هـمـكـاران متخصص و باتجربه چنين پرونده هايي را مي پذيرند و با بررسي دقيق و دفاع از حق و حقوق اشخاص آسيب ديده پرونده ها را به نفع موكلان خود به جريان مي اندازند و به نتيجه مي رسانند.
يكي از مواردي كه برخي از پرونده ها را با مشكل مواجه مي سازد توهين و تمسخر در محل كار به كارمندان و كارگران است كه بايد دو مورد مهم ديگر را مانند آزار و اذيت جنسي و تبعيض به خاطر رنگ، مذهب و برخوردهاي ديگر به آن افزود. در چنين مواردي معمولا كارگر و كارمند خجالت مي كشند مشكل خود را بيان كنند و ترس آنها بيشتر به خاطر اخراج و يا شايعاتي است كه پس از شنيدن آن در ميان همكارانشان به وجود مي آيد. ‌ ‌
چنين وضعيتي كارگر و كارمند را در شرايط بد روحي قرار مي دهد كه نوعي شكنجه دروني از طرف كارفرما به كارمند و كارگر تلقي مي شود و چنانچه به اثبات رسد خسارت زيادي را متوجه كارفرما مي كند و قانون حق و حقوق شخص آسيب ديده را به طور كامل به او مي رساند. توصيه ما به چنين افرادي كه مورد توهين، تمسخر ، تبعيض و اذيت و آزار جنسي قرار مي گيرند اين است كه برخوردهاي غير قانوني كارفرما و مسئولين را در هر موردي به مسئولين كمپاني كه در آن كار مي كنند ايميل و تكست كنند تا نارضايتي خود را از چنين اعمالي كه نسبت به آنها صورت گرفته به آن ها اعلام كرده باشند. زيرا اعتراض آن ها به عنوان مدركي قوي عليه كارفرما و مسئولين مورد استفاده قرار مي گيرد و قاضي پرونده مي تواند زودتر و قطعي تر راي به محكوميت كارفرما و مسئولين افراد آسيب ديده بدهد. ‌ ‌
بايد توجه داشت كه برخي از كارفرماها با زيركي و سوءاستفاده از موقعيت خود در جهت خواسته هاي خلاف قانون خود قدم برمي دارند كه اگر كارگران و كارمندان در هر مورد شواهدي داشته باشند و يا براي خود جمع كنند پرونده آنها را قوي تر مي كند و بر ميزان پرداخت خسارات به كارگر و كارمند مي افزايد. ‌ ‌
در چنين مواردي كارگر و كارمند نبايد از تهديد به اخراج و يا هر تهديد ديگري وحشت داشته باشند زيرا قانون از آنها حمايت مي كند و دفاتر ما هم آماده است تا راه هاي قانوني را براي موكلان خود كه در هر زمينه اي مورد آسيب قرار گرفته اند هموار سازد.
توصيه ديگر ما به آن دسته از افرادي است كه براي انجام كارهاي ساختماني و تعميراتي به سراغ كارگران ارزان قيمتي مي روند كه معمولاً جلوي فروشگاه هاي لوازم ساختمان جمع مي شوند تا با پول كمتري كار مراجعه كنندگان را انجام دهند. طبيعي است كه چنين اقدامي با توجه به شرايط بد اقتصادي است كه به سراغ كارگران ارزان قيمت مي روند تا صرفه جويي كنند. اما در پايان كار در بيشتر مواقع اين صرفه جويي به ضرر آنها تمام شده و مجبور مي شوند پول بسيار بيشتري را پرداخت كنند تا از دردسرهاي قانوني آن رهايي يابند. زيرا كارگران ارزان قيمت مجوز انجام كارهاي تعميراتي و ساختماني ندارند و علاوه بر آن به خاطر نداشتن بيمه اگر در حين انجام كار دچار حادثه شوند هزينه پرداخت آن سرسام آور خواهد بود. حتي ممكن است كار به صورت مطلوب انجام نشده باشد كه طبيعتاً ادامه آن به دعوا ختم مي شود كه ضرري چند جانبه به دنبال دارد.
پرونده هايي در اين زمينه در دفاتر ما باز شده كه نشان مي دهد هموطنان ما به خاطر صرفه جويي كمپاني هاي رسمي را فراموش كرده اند و به سراغ افرادي رفته اند كه در پايان كار خسارات پرداخت شده توسط آنها به مراتب بيشتر از هزينه مراجعه به يك كمپاني رسمي و مطمئن نشان مي دهد. ‌ ‌
دكتر رادني مصرياني در ميان گفت و گوهاي خود به مورد جالبي نيز اشاره كرد كه بايد مورد توجه هر فردي قرار گيرد كه به دليل مشكل حقوقي مجبور است به وكيل مراجعه كند. او مي گويد: افراد آسيب ديده كه قصد مراجعه به وكلا دارند گاه با تبليغاتي روبرو مي شوند كه كاملاً نادرست است. زيرا عده اي وعده هايي در جهت بازارگرمي و فريب مراجعه كنندگان مي دهند كه پايه و اساسي ندارد. مثلا وكلايي هستند كه حتي يك بار هم پايشان به دادگاه نرسيده ولي اعلام مي كنند كه در دادگاه ها ميليون ها دلار براي وكلاي خود دريافت داشته اند! بنابراين بهتر است مردم در انتخاب وكيل عجله نكنند و تحت تأثير تبليغات نادرست قرار نگيرند. ابتدا خوب تحقيق كنند تا بدانند وكيل مورد نظرشان در چه مرحله اي از كار قرار دارد چون برخي از وكلا حتي اگر در دادگاه هم حضور يابند توانايي صحبت كردن و پاسخگويي به قضات در جهت حمايت از موكلان خود ندارند و بلافاصله تسليم نظرات دادگاه مي شوند در حالي كه يك وكيل خوب با بياناتي قاطع از موكل خود در دادگاه دفاع مي كند تا حق و حقوق او را به نحو مطلوبي از دادگاه طلب كند. ‌ ‌
و بدين ترتيب است كه نام دكتر رادني مصرياني با چهار دفتر بزرگ در جنوب كاليفرنيا به عنوان يك وكيل موفق و پيروز در دادگاه هاي كاليفرنيا مطرح شده و اكنون همه مي دانند كه در مراكز حقوقي بزرگ و معتبر دكتر رادني مصرياني پاسخ <نه> معنايي ندارد و كليه موكلان با دريافت خسارات بالايي دفاتر او را شاد و خندان ترك مي كنند. ‌ ‌
دكتر رادني مصرياني در حالي كه شبانه روز در خدمت جامعه ايراني است دو هفته پيش نيز پدر خود را از دست داد كه مديريت و كليه كاركنان مجله تهران صميمانه به او تسليت دوباره مي گويند

Mesriani Law Group
California’S MOST TRUSTED LAW FIRM
OVER ONE HUNDRED MILLION DOLLARS IN
VERDICTS & SETTLEMENTS

Mesriani Law Group TeamMesriani Law Group Team #Mesriani Law Group is a one stop shop legal service provider with decades of experience in successfully providing top legal service to all victims of personal injury cases and employment and labor law concerns for over two decades now.  MLG as the law firm is largely known, is headed by Rodney Mesriani, a highly respected litigator and well known aggressive negotiator of personal injury and labor law concerns. Composed of highly motivated and conscientious young and seasoned lawyers in California, MLG has already provided hundreds of millions in awards for damages, to our clients’ great satisfaction. If you are involved in any type of traffic accident, we can make sure that you get the best possible compensation at the swiftest possible time. With our resources and experience, you can make sure that we will fight for your rights even in serious personal injury accidents. Similarly, if you are among those who have been made victim of employment discrimination or wrongful termination, our expert employment law attorneys in Los Angeles will make sure that your employer pays a high price for your unjust treatments at work. Rodney Mesriani Rodney Mesriani is the principal partner of Mesriani Law Group which has its main offices in Los Angeles and Santa Monica and satellite offices in San fernando Valley, and Irvine.Mr. Mesriani has spent years specializing specifically in two areas of law: Personal Injury and Employment – Labor law. He is an experienced litigator and a skilled trial attorney. Mr. Mesriani received his Bachelor of Science degree in Accounting from California State University Northridge prior to attending Southwestern School of Law where he received his Juris Doctorate degree. He was admitted to practice law before the California Supreme Court and other lower state courts, United States District Court-Central District, and United State Court of Appeals for the Ninth Circuit in 1996. Mr. Mesriani was a full time Judicial Extern for Judge William J. Rea of the United States District Court, Central Branch in 1995. He was also a full time Extern for the Department of Corporations, State of California in 1994. He also received a Certificate of Honor for being the Best Writer during the Moot Court Honors Competition in 1994.Rodney Mesriani has performed pro bono services over the years and has received a letter of appreciation from UN for his dedicated service and outstanding contribution to the development of the UN (NGO) International Association Educators World Peace, World Peace Marshal Arts Embassador Association, and UN News. He has also received a Certificate of Honor for his services and his name has been inscribed in The Golden Book of Jewish Unity. Rodney Mesriani has attended hundreds of seminars and State Sponsored MCLE events over the years in order to be informed of the latest laws and litigation strategies, and to further hone his litigation and trial skills.
Highly Dedicated Legal ExpertsThere are a lot of legal service providers who will readily represent themselves as experts in personal injury laws or in employment and labor laws but few have the experience and pedigree to back them up. With Mesriani Law Group, you can be assured that we have two decades of experience in negotiating and litigating personal injury claims and employment and labor law cases with great success.Composed of highly skilled and conscientious personal injury lawyers and employment and labor law attorneys in California, backed up by our resources and known aggressive stance in protecting the rights of our clients, you can be assured that, in cases of any types of traffic accidents or premise liability accidents or in instances where you need top representation against your unjust employer for violations of your employee rights at work, we can provide you with the best legal service you deserve regardless of the complexities of your cases, the parties involved or the actual value of your claims.
 (310) 921-70465723 Melrose Ave.,Los Angeles, California www.mesrianilaw.com

WHY CHOOSE US?
Mesriani Law Group has dedicated its legal practice in championing the causes of all victims of personal injury accidents and employment and labor law violations in Los Angeles and throughout California.
-We Fight For Your Rights No Matter the Cost
-We Provide Excellent Legal Solutions for Unusual Problems.
-Your Success Is Our Number One Goal.
-We Provide Top Notch Legal Services Regardless of the Value of Your Claims.
-Mesriani Law Group is the Better Solution for All Your Legal Problems.