Tehran Magazine Issue # 866 Gina Amir

Gina Amir is a young and talented Entertainer/Entrepreneur. Gina was raised in Cologne Germany.

جينا امير الماسي كه در آسمان هاليوود ميدرخشد

Gina Amir

‌• ”جينا امير“ در ايران، شهر اصفهان متولد شد. نام فارسي او ”جينا گلپيرا امير“ است و از همان ابـتـداي تـولد، استعداد او چون غنچه گلي در وجودش شروع به شكوفايي كرد. وي در سن يك سالگي در سال 1984 از ايران خارج شد و به همراه خـانواده به آلمان نقل مكان كرد. او تحصيلا‌ت ابتدايي و متوسطه خود را در اروپا گذراند و وارد دوره تاريخ در دانشگاه شد. جينا در رشته تاريخ، MBA خـود را دريافت كرد و در حين تحصيل تاريخ، دوره سنگ شناسي را نيز در دانشگاه ادامه داد.
جــيـنــا كــارشـنــاس جــواهــر و داراي مــدرك Registered Gemologist مي باشد.
وي با وجود علا‌قه خانواده و بالا‌خص پدرش به اين كه در رشته تخصصي خود، يعني تاريخ، ادامه دهد، وارد كار جواهر و سنگ شد، اما به سرعت با طي كردن مدارج ترقي، رضايت پدرش را به دست آورد و به او نشان داد كه علا‌قه و پشتكار مي‌تواند فرد را در هر رشته اي موفق ساخته و از او يك ستاره منحصر به فرد و درخشان بسازد.
جـينا فعاليت‌هاي هنري خود را از كودكي آغاز كرد، او از همان زمان با گل براي خود گردنبند و دستبند مي‌ساخت. از دوران نوجواني، كار با نقره و جواهر سازي را آغاز نمود و بعد از گذراندن دوره حرفه ا‌ي جواهر سازي، فعاليت خود را به صورت حرفه اي با فلز و سنگ آغاز كرد. وي موفق به بازگشايي يك مغازه جواهر سازي در شهر ”كلن“ آلمان به نام ”جي جولري“ شد.
او با كمك مادرش جواهر فروشي را اداره كرده و در نمايشگاه‌هاي مختلف جواهر در اقصي نقاط دنيا از جمله آمريكا و فرانسه شركت مي‌كرد. جينا علا‌وه بر كار جواهرات از سن نه سالگي كار مدلينگ را آغاز كرده بود و به عنوان مدل با يك كمپاني از همان دوران كودكي كار كرده و كار خود را در اين حرفه نيز ادامه مي داد. اين فعاليت، وي را به آمريكا نقـل مكـان داد. او از هفـت سال پيش به ”لس آنجلـس“ نقـل مكـان كـرد و بـه مدت پنج سال قراردادي با دو كمپاني HTC و Kenneth براي انجام مدلينگ امضاءكرد.
بعد از آن نيز با يك كمپاني ساخت موزيك ويديو قرار داد بست و فعاليت حرفه اي ديگري را به ثمر رساند. او در حين فعاليت در كار مدلينگ، جواهر سازي را دنبال كرد و كمپاني خود را به نام ”جينا امير جولري“ وارد بازار ساخت، وي كار الماس را نيز به صورت حرفه اي ادامه داد. او بعد از نامزد كردن، كمپاني جديدي را در كار الماس به همراه همسر آينده اش احداث كرد و مشغول به ساخت انگشترهاي نامزدي شد. جينا در حال حاضر علا‌وه بر ساخت جواهرات به يكي از توليد كنندگان و عــرضــه كننـدگـان عمـده المـاس در اسـرائيـل و هندوستان تبديل شده است.
جينا در حال حاضر با استعداد و پشتكار خود، با جواهرات و سنگ‌هاي قيمتي، كارهاي هنري بـرجـسـتـه اي را بـراي هنرمندان و سياستمداران صـاحب نام آمريكايي مي‌سازد و نام خود را به عـنوان يك هنرمند قابل در جامعه ا~مريكايي جا انداخته است. از اهداف بزرگ او آشنايي بيشتر با جـامـعه ايراني و كار كردن براي هموطنان ايراني است.
جينا در رشته تخصصي خود در دانشگاه، به مـطـالـعـه سنگ‌هاي مختلف پرداخت و به علت علا‌قه وافري كه به فيروزه ايران و مرواريد داشت، كار خاص به عنوان يك فعاليت اختصاصي را آغاز كرد و سنگ الماس را با ظرافت به اين سنگ‌ها وارد ساخت. فعالا‌ن در رشته جواهر به خوبي آگاهي دارند كه اين كار بسيار دشوار است، اما جينا به عنوان يك امضاي كاري، سري كارهاي منحصر به فرد خود در اين زمينه را وارد بازار ساخت.
جينا به معنويات اعتقادات خاص دارد و به انرژي‌هاي منفي و مثبت توجه زيادي دارد. به همين علت يك لاين با اسلحه را شروع كرده و علا‌وه بر ساخت جواهرات كوچك در قالب اسلحه، آنها را با سمبل هايي چون الماس و روشنايي تركيب كرده است. وي با اين كار قصد داشته كه بدي و تاريكي را به نور و روشنايي تبديل سازد. در بسياري از كارهاي جينا اين رد پا و تبديل تاريكي به نور و شر به خير ديده مي‌شود.
جينا با استفاده از مواد و سمبل‌هاي بسيار ساده و تركيب آن با جواهرات قيمتي، كارهايي منحصر به فرد و حامل پيام‌هايي خاص را مي‌سازد و بـراي او عـلا‌قه مشتري به كار، قبل از خريد و استفاده از آن بسيار مهم است. در حال حاضر مشتريان او به افرادي ثابت در استفاده از كارهاي جينا تبديل شده‌اند و جواهرات او هر روز در دنيا از تقاضاي بيشتري برخوردار مي‌گردد.
جـينا بعد از تفكر عميق به يك موضوع، طراحي جواهر را ابتدا روي كاغذ آورده و سپس به سـاخـت آن مـشـغـول مي‌شود. اين روش باعث مي‌گردد قطعه جواهر ساخته شده در حين تبديل شـدن بـه كـار نهايي به منتهاي پختگي برسد و تـشـعـشـع جـذاب خـود را به مشتري و صاحب آينده‌اش ارائه دهد. بسياري از مشتريان صاحب نام جينا و يا حتي مشتريان عادي وي، به كار جينا اعتقاد دارند و بسياري از آنها با يك ايده خام براي سفارش كار به جينا مراجعه كرده و با كمك فكري خود جينا به عنوان سازنده، كار محبوب خويش را خلـق مـي‌كننـد. ايـن روش بـاعـث مـي‌شـود كه مشتريان، هميشه احساس كنند جواهري گران بها، زاييده‌اي از افكار و خواست خود و در عين حال نتيجه و محصول دست هنرمند و خلا‌ق جينا را صاحب شده‌اند.
diamonds 26 For ever هم اكنون شركت كنوني و معروف جينا با نام
به عنوان يك كمپاني آمريكايي شناخته شده است، اما براي او مهم است كه مشتريان و هموطنان ايراني نيز وارد اين كمپاني شده و از قيمت‌هاي ويژه ايرانيان كه جينا براي آنها در نـظر گرفته است، استفاده كنند. جينا، از نو عروسان و دختران و پسران ايراني كه قصد نامزد شدن را دارند دعوت مي‌كند كه قبل از خريد حلقه نـامـزدي، حـتـمـاً به كمپاني او سري بزنند تا از طراحي‌ها و قيمت‌هاي باور نكردني او آگاه گردند. هـدف جـيـنـا رضـايت مشتري و ايجاد احساس شادماني در مردم است و از اين كه به مشتريان و علا‌قمندان ايراني و هم وطن خود خدمتي كند، لذت مي‌برد.

At Gina Amir Atelier, we have a way of doing our own thing. Keeping with trends is easy, but trend SETTING takes a little more spirit. We strive to keep our jewelry styles fashion forward all while maintaining that timeless essence many seek when purchasing exquisite diamond pieces. The love and eternity that which diamonds represent is of the utmost importance to us. Our array of diamond engagement rings, bridal sets, and wedding bands are each hand-made, crafted with as much love as it is meant to represent. With a wide variety to browse from halo rings, solitaire diamonds, 3-stone rings embodying the past, present and future, with many more classic styles, you’re sure to find the perfect ring for the most special proposal. Our jewelry makes for a perfect gift on any occasion. Mother’s Day gifts, Valentine’s Day gifts, and Christmas gifts, of course, however don’t forget to show your love to that special someone all year round. Specializing in custom design and special orders, we can make anything your heart desires, whether you’ve decided to treat yourself, or give the long-lasting gift of love to someone else, you will be forever happy you did.

http://www.ginaamiratelier.com/